Skeid åpner for aktivitet

Det blir organisert egentrening på Nordre Åsen framover

Vi har som tidligere informert valgt å være avventede før vi setter i gang organisert aktivitet i regi Skeid. Mange av de vurderingene som ble foretatt da er fortstatt høyst gjeldende, og det er ikke en enkel oppgave som skal utføres. Smittevern er prioritet nummer 1, og Skeid skal ta sin del av dette store samfunnsansvaret.

Det har derfor vært viktig for styret å ha et godt planverk å fatte beslutninger ut i fra. Arbeidsgruppa som styret har satt ned har gjort en god jobb, og har innhentet kunnskap fra andre klubber, fra medisinsk hold og fra egen organisasjon. Vi har derfor tillit til at planverket er bra. Men uavhengig av hvor godt planverket er vil ingen lenker være sterkere enn det svakeste ledd. Det hviler derfor et stort ansvar på våre foresatte og aktive utøvere, både til å forberede seg selv og barna på hva som kreves, og på å gjennomføre trening på en forsvarlig måte.

Retningslinjene finnes her.

Frivillig aktivitet

Vi har dessverre ingen mulighet til å hente ansatte trenere og adminstrasjon tilbake fra permisjon nå. Det betyr at aktiviteten som det nå legges opp til vil være foreldrestyrt og frivillig også i de eldste årgangene. 

Regjeringens støttepakke for idretten bommet på blinken, og framtidsutsiktene for idretten og Skeid er usikre. Selv om våre medlemmer har opprettholdt betaling av spilleravgifter er det mange andre inntekter som nå svikter. Vi tørr derfor ikke å ta på oss kostnadene igjen. Spilleravgifter og Akademiet utgjør "kun" 36 % av inntektene i barne- og ungdomsfotballen (fjorårets tall), og når andre inntekter svikter er ikke disse alene nok til å bære driften.

Vi er uansett utrolig takknemlig over at medlemmene opprettholder sin betalinger, og at enkelte til og med har valgt å betale ekstra. Vi er glad for å kunne hjelpe de medlemmene som har bedt om støtte, noe hjelpen vi har fått fra Ferd går til (vi har fortsatt ustyr vi kan dele ut). 

Takk til våre sponsorer

Som alltid er vi utrolig takknemlig ovenfor våre sponsorer som står ved oss i tykt og tynt. Sjekk gjerne ut oversikten her på Skeid.no, og støtt de som støtter oss.

Annonse fra Obos-ligaen: