Ferd bidrar med større gave til Skeid

Ferd bidrar med hele 100 000 kroner i gave til Skeid i en tøff tid for idretten og samfunnet.

I et intervju med Aftenposten sier Ferd eier Johan H. Andresen at «de vet at mange idrettslag og andre organisasjoner sliter i disse dager hvor mange er permittert. Klubbene er redd for fremtiden. Familiene ønsker å ha noe å komme tilbake til når denne krisen er over.»

En støtte som betyr mye for mange

Ferd driver et omfattende engasjement for sosialt entreprenørskap, og er en viktig driver og bidragsyter for mange ideelle formål. At de nå kaster seg rundt og lar de ansatte dele ut midler til klubber de er engasjert i eller har et forhold til er noe vi setter utrolig stor pris på, og vi er utrolig takknemlige for at de hadde oss i tankene.

Brukes på støtteordninger og fotballer 

En slik støtte er utrolig kjærkomment, og gir oss mulighet til å utføre tiltak vi ellers ikke kan utføre. Den økonomiske situasjonen i klubben er uviss, og hvilke støtteordninger som kommer fra myndighetene vet vi for lite om.

70.000 kroner settes derfor av for å bistå de familier som trenger bistand til å betale kontingenter og treningsavgifter i perioden fremover.  

Videre er det viktig for oss å stimulere til aktivitet, innenfor de begrensninger som finnes.

Vi har derfor valgt å avsette 30.000 kroner til innkjøp av fotballer eller annet nødvendig utstyr som deles ut fritt til familier på støtteordninger eller de som måtte ha behov for det. Send din bestilling til [email protected] og du får en rekvisisjon hos Torshov Sport og kan hente ut en ball.

Vi håper og tror våre medlemmer setter pris på dette og støtter Skeid i hvordan vi anvender midlene. 

Annonse fra Obos-ligaen: