Treninger i tiden framover

Styret har satt ned arbeidsgruppe

Vi ser på muligheten for å tilrettelegge for "organisert egentrening" på Nordre Åsen, innenfor retningslinjene for aktivitet. Gruppen består av Roar Iost, Jo Andreas Gundersen, Johnny Ademaj og Simen Røed. 

Gruppa skal se om vi kan starte opp aktivitet, og lage en plan for dette. Det innebærer blant annet:

- Sjekke regelverket
- Praktiske/logistikkmessige utfordringer - utstyr, baner, spillere
- Innhente erfaringer fra andre klubber
- Hvilke ressurser årgangene må stille til rådighet (vakthold, hygiene, etc)

Resultat fra dette framlegges til styret, som tar en avgjørelse om/når vi skal åpne opp for organisert egentrening.

Har du gode råd gruppa kan ha nytte av kan dette sendes til [email protected]

 

Annonse fra Obos-ligaen: