Om åpning for trening og hvordan vi forholder oss til det

Helsedirektoratet har åpnet for å at man kan delvis trene igjen. Det må skje innenfor gjeldende reglene for smittevern

Det kan være maksimalt 5 personer sammen, med en avstand på to meter. Avstanden gjelder både innad i gruppen, og til andre personer. Det oppfordres til at det bør være voksne tilstede der det er aktivitet for barn og ungdom. Det er ikke tillat med kamper. Garderobefasiliteter kan heller ikke benyttes. Mer fotballspesifikt, det er ikke lov med heading og det er ikke lov til å ta på ballen eller dele utstyr. 

Ingen Skeid aktivitet

Fra Skeids side vil vi presisere at all vår organiserte lagsaktivitet fortsatt er stengt. Dette gjelder også mindre grupper. Vi ber om at Skeid sine Spond kanaler ikke brukes til å koordinere aktivitet eller oppfordringer om å samles til trening. Skeid har ikke har kapasitet til å påse at smittevernregler blir fulgt. Vi kan heller ikke fungere som noe vertskap på banene da alle ansatte er helt eller delvis permittert. Banene er eid av Oslo Kommune, og driftes av Bymiljøetaten. Bymiljøetaten har selv uttalt i et skriv til klubbene at de heller ikke har kapasitet til å være tilstede på banene.

Les for øvrig styrets betraktninger, tiltak og konsekvenser for klubben her

Hvorfor vil vi ikke åpne for aktivitet når andre gjør det

Mange klubber som Grüner, Frigg, Sagene og Årvoll forholder seg til dette slik som oss og avventer ytterligere informasjon og tydeligere retningslinjer før evt. nye tiltak eller justeringer. Andre klubber, som for eksempel Lyn gjør et forsøk på å få i gang organiserte treninger. Vi får se hvilke erfaringer de gjør seg med det.

Mindre klubber, på mindre steder kan kanskje få til dette på en god måte. Vår vurdering er at Skeid med sine store årskull og som sentral Osloklubb, altså episenteret for pandemien i Norge, ikke bør ta denne risikoen. Vi opplever at gjeldene smitteregler ikke er forenlige med å få organisert treninger for alle klubbens årganger på en forsvarlig måte. Les for øvrig denne kommentaren fra Dagsavisens politiske redaktør om emnet.

Så er det er sikkert enkelte mindre årganger som kanskje kunne ha fått dette til, men i den situasjonen vi står i nå må vi være solidariske, også mht. til organisert fotballaktivitet. Vi tror også at organiserte økter kan føre til et forventningspress om å delta, og mange av våre utøvere kan komme fra hjem i risikosonen som gjør at de ikke kan være med.

Vi ser også at Idrettkretsen er tydelig på at dette ikke er fritt fram for idretten. Se mer her. Sitat daglig leder Magne Brekke:

– Er du 100% trygg på at planlagt aktivitet kan gjennomføres i samsvar med smittevernbestemmelsene vil det normalt være greit, sier Magne Brekke.  – Er du i tvil, la det være.

Vi er altså i tvil, og vi lar det være.

Disse vurderingene kan endres, og vi følger nøye med.

På eget ansvar

Banene kan altså brukes, så lenge man følger smittevernreglene. Men dette skjer da på eget ansvar og i privat regi. Vi anmoder derfor på det sterkeste at foresatte er med om dere sender barna ut for å spille fotball for å påse at smittevernreglene overholdes. Barn og ungdom kan fort glemme seg, og det som startet med noen pasningsøvelser ble til en spillform med mange involverte. Da vil man fort risikere at banene blir stengt igjen fordi det tok av med for mange på en gang og spillformer som ikke er tillatt. Vi anbefaler at de som har mulighet heller fortsetter med å spille fotball i hagen, på terrassen, i gata, i parken eller andre steder med færrest mulig mennesker til stede.

Annonse fra Obos-ligaen: