Viktig informasjon fra Styret

Av alt det vonde og alvorlige som skjer nå så er kanskje ikke Skeid det viktigste, for de fleste av oss. Men for mange er Skeid også en jobb, ikke bare en fritidsaktivitet. Situasjonen får dessverre store konsekvenser også for oss.

Annonse:

Siden krisen rammet Norge har vi forsøkt å være i forkant av situasjonen med informasjon, pause i aktivitet, til å stenge av all aktivitet ut april. For A-laget foreløpig frem til den 15. april. Vi har fått testet infrastrukturen vår mht. kommunikasjon og organisasjon, der klubben sentralt, nettverket av lagledere og hovedtrenere har videreformidlet viktige beskjeder ryddig og effektivt videre i organisasjonen, til spillere, foreldre og andre ressurspersoner. Vi vil takke alle for den forståelsen og disiplinen som har blitt utvist i perioden.  

Reduserte inntekter 

Siden all aktivitet som Velkommen Til Fotball, Storo Storsenter Cup, S-AKS og kanskje fotballskoler vil bortfalle vil inntektsgrunnlaget for klubben bli langt mindre enn budsjettert. Publikums- og kioskinntekter til A-lagets kamper er også svært usikre da ingen vet når seriespillet vil starte. Om vi opprettholder nåværende kostnadsnivå vil vi risikere å være tomme for penger i løpet av våren. Vi er derfor nødt til å gjøre umiddelbare grep slik at vi kommer tilbake til en klubb som ikke har tatt varig skade.

Permitteringer

Vi har begrensede muligheter til å redusere kostnader utover permitteringer. Derfor må vi dessverre permittere alle akademi- og ungdomstrenere, A-spillere og A-trenere samt store deler av administrasjonen med umiddelbar virkning. Daglig leder Daniel H. Strand og assisterende daglig leder Simen fortsetter i mindre stillingsprosenter for å minske skadene og håndtere og planlegge situasjonen videre. Vi beholder også noen ressurser rundt det sportslige.

Vi er forferdelig lei oss for dette. Men skal alle disse flinke og engasjerte folkene komme tilbake til en jobb i Skeid så snart som mulig, så er dette den eneste løsningen. Det må i den sammenheng tilføyes at samtlige ansatte har vist stor forståelse for nødvendigheten av permitteringer, selv om det rammer de direkte og personlig.

Hva skjer framover?

Det brutale og ærlige svaret er at det vet ingen helt eksakt. Men styret og administrasjonen vil følge situasjonen nøye og informere når vi har noe å informere om.  

Vår sportsjef har sendt ut egentreningsprogram til alle ungdomstrenerne. Dette har allerede blitt delt på Skeid.no og store deler av det kan fint benyttes av spillere i barnefotballen. Vi minner om at banene er stengt, men finn en hageflekk, en park, en gate og tren alene. Gjør det beste ut av situasjonen.

Hva kan du gjøre? 

Først og fremst skal dere ta vare på dere selv, de nærmeste og følge overordnede råd og pålegg fra myndighetene. Videre er det viktig at de som enda ikke har betalt medlemskontingent og treningsavgift gjør det nå. Disse inntektene utgjør ikke mer enn 36% av alt som brukes på barne- og ungdomsfotball, men er nå blant de få sikre inntektene vi har og helt avgjørende for at vi skal ha en klubb å vende tilbake til. 

Les hvorfor og hvordan vi forholder oss til dette her.

Når krisen forhåpentligvis er over vil det sannsynligvis også være noen som har behov for hjelp pga. de uante ringvirkningene dette vil skape. Er du og din familie direkte rammet og trenger betalingshjelp ber vi deg registrere deg her. Det er viktig at vi får oversikt så vi kan ha mulighet til å hjelpe de som er mest utsatt ved å søke ulike støtteordninger. 

Avhengig av hvordan krisen utvikler seg. Forhold deg til Skeid.no, meldinger gitt på Skeids Facebookside og i Spond fra hovedlagleder. Merk deg at Spond kun skal brukes til informasjon, ikke diskusjon. Vennligst tenk deg om før du kontakter administrasjon, lagledere eller ressurspersoner med spørsmål. De kommer med informasjon når de har noe å informere om. Dersom du har spørsmål, kommentarer eller gode forslag til hvordan vi skal komme best ut av dette så setter vi pris på om du kan notere ned de her så samler vi de opp og kommer tilbake med et felles svar som er tilgjengelig for alle.  

Det virker kanskje trivielt nå, men spill gjerne Lotto m.m. hos Norsk Tipping og registrer Skeid som din grasrotmottaker. Dette er en stor og viktig inntektskilde både for Skeid og for svært mye frivillighet i Norge. Les mer om dether

Dette ser vi frem til

Hvis alle bidrar så går dette marerittet over en dag. Forhåpentligvis uten alt for mange alvorlige konsekvenser. 

I mellomtiden kan vi glede oss til den dagen vi får de ansatte tilbake i jobb. Til vi igjen skal høre lyden av barne- og ungdomslagene når det trenes på Nordre Åsen eller i Muselunden. Til å se Skeidflaggene langs Kjelsåsveien når A-laget har kamp. Til å oppleve lukten av nyslått gress og synet av hundrevis av seksåringer som får sitt første møte med fotball på Velkommen til Fotball. Og hvem av oss skulle tro vi kom til å savne varslingslydene fra Spond? 

Vi har mye å se frem til. Vi må bare gjennom en tung periode først. Når dette er over skal vi igjen jobbe sammen om det vi nå må sette på pause for en stund. Fellesskapet Skeid forsvinner ikke i løpet av en karantene. 

Sa-sa-sa!

Styret

[email protected] 

 

Jørgen Wilhelm Bjerke  

Tarald Rohde      

Merete J. Orholm

Roar Iost 

Jo Andreas Gundersen 

Steinar Sæthre   

Marianne Henriksen 

Annonse: