Ung i Skeid

Trivselsundersøkelsen for ungdom

Hvordan står det til med ungdomsfotballen i Skeid?

Skeid skal være den beste klubben i Oslo å vokse opp i. Det er det vi strekker oss mot. For å få til det må vi hele tiden utvikle oss videre, basert på reell kunnskap om hvor vi faktisk befinner oss nå.  Vi har tidligere gjort trivselsundersøkelser i barnefotballen. Med «Ung i Skeid» har forsøker vi å finne ut mer om hvordan spillerne våre i alderen 13 – 19 år opplever å være en del av Skeid.

Til undersøkelsen   

I undersøkelsen har vi stilt ungdommene spørsmål om trivsel og miljø, i tillegg til selve fotballaktiviteten med treninger og kamper.   

Vi sendte undersøkelsen til foreldrene til samtlige Skeid-ungdommer i årgangene 2001 – 2007. De ble bedt om å sørge for at spilleren selv svarte på undersøkelsen. 152 av spillerne svarte – tusen takk til dere alle!   

Hva er hovedfunnene i undersøkelsen?   

Først og fremst er vi veldig glade for å se at svarene i undersøkelsen bekrefter at de unge Skeidspillerne trives godt hos oss!  Veldig mange spillere har vært i klubben helt fra de var barn og de føler en tilhørighet både til klubben og til venner i laget. Fotballen er en flott arena for å bygge miljø. Her skal vi fortsette å utvikle det gode grunnlaget som er lagt.  

Skeid ønsker å være en klubb som favner både de som er med på fotball 1-2 ganger pr uke og de som trener hver dag med ambisjoner om å få spille på våre egne A-lag eller kanskje til og med på et enda høyere nivå. Generelt ser det ut som vi lykkes bra med dette. Spillerne våre, i begge ender av skalaen med tanke på sportslige ambisjoner, gir uttrykk for at Skeidtreninger holder høy kvalitet. Det er også interessant å merke seg at ungdommene synes det er viktig at vi har A-lag som hevder seg godt sportslig.  

Skeid har satset mye på å rekruttere gode trenere til lagene i ungdomsfotballen. I ungdomsårene skjer det utrolig mye også utenom fotballen og det er ikke alltid en enkel jobb å trene en gruppe tenåringer. Vi er derfor veldig glade for at både trenerne og selve treningene gjennomgående får gode tilbakemeldinger fra ungdomsspillerne. Dette er inspirerende for trenerkorpset vårt! Systematisk trenerutvikling er helt klart veien å gå også i årene framover.  

Så er det naturligvis også sånn at ikke alle enkeltårganger/lag er like positive i alle tilbakemeldinger. Vi skal også lære av det som ikke fungerer optimalt, for eksempel om vi i noen årganger ikke har klart å bygge “laget rundt laget” godt nok. Målet er at svarene i trivselsundersøkelsen skal være enda litt bedre og mer samstemte når vi gjennomfører denne undersøkelsen på nytt høsten 2020.  

Du finner mer informasjon og detaljerte kommentarer under de enkelte spørsmålene.

Til undersøkelsen

Sa sa sa, og god lesning! 

 

Hilsen Daniel  

Annonse fra Obos-ligaen: