Daglig leder informerer: anleggsarbeidet er i gang

I går startet rehabiliteringen av Nordre Åsen 1

I går startet rehabiliteringen av Nordre Åsen 1, og banen er framover helt stengt. Det vil bli satt opp gjerder som rammer inn banen, og vi ber om at alle respekterer disse og ikke tar seg inn på anleggsområdet.

Om dere er uheldige og skyter baller inn på banen må disse ligge, og dere må vente til arbeiderne er på jobb og tar dem ut igjen.

Full rehabilitering

Selv om det blir trangt for Skeids mange lag i anleggsperioden vil vi til høsten få en god hovedbane. Banen får selvfølgelig nytt dekke, internasjonale mål for toppfotball, snødeponi på fast grunn og ny inngjerding.

I mellomtiden gjør vi så godt vi kan med å fordele lag rundt om på andre baner. A-laget trener nå på Idrettshøgskolen, og spiller sine kamper på Intiliy Arena.

Vil du hjelpe til som frivillig på de kampene? Meld deg her.

Daglig leder i Skeid Daniel H. Strand
Daglig leder i Skeid Daniel H. Strand

Hva skjer med dekket

Vi hadde et sterkt ønske om å gjenbruke kunstgresset på Nordre Åsen 2, men dessverre lar ikke det seg gjøre. Oslo kommune ved Bymiljøetaten er baneeier, og har vurdert det slik at dekket må deponeres, selv om vi var villige til å ta alle kostnader ved flytting til Nordre Åsen 2. Dekket har løse gressfiber, og grunnen rundt banen har blitt forurenset av disse løse gressfibrene. Dermed egner ikke dette dekket seg til gjenbruk da forurensningen vil fortsette.

Nordre Åsen 2 er opprinnelig en grusbane som vi fikk lov til å legge det forrige dekket over. Denne banen har aldri blitt bygget som en ordentlig kunstgressbane. Skeid har i mange år arbeidet for å bygge en bandybane på Nordre Åsen 2, som i sommerhalvåret vil fungere som en ordinær kunstgressbane. Vi kommer til å fortsette å jobbe med denne prosessen da Nordre Åsen 2 dessverre er helt utslitt.

Med vennlig hilsen

Daniel

Annonse fra Obos-ligaen: