Årsmøte 12.03.2024

Husk forhåndspåmelding

Annonse:

Styret ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 12.03.24 kl. 18:00 på klubbhuset.

Vi ber om at du melder deg på forhånd her. Da får vi sjekket medlemsstatus og du slipper å gjøre det i døren, samt at dokumentene mailes direkte når de er klare.

Videre til påmelding

Er du usikker på om du kan delta er det bare å melde deg på, det er ikke krav til at du møter om du melder deg på.

Er det noen som fortjener noen ord på årsmøtet?

På årsmøtet har vi de siste årene hatt skikk for å hedre med en blomst og takk medlemmer som har utmerket seg litt ekstra i året som har gått. Har du forslag til noen som fortjener dette kan du sende det til [email protected].

Forslag og spørsmål sendes inn på forhånd

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.02.2024 til [email protected] eller post Lofthusveien 1B 0488 Oslo. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse sendes ut på epost til de påmeldte.

Eventuelle spørsmål man lurer på kan med fordel sendes styret på forhånd i tilfelle det trenger å undersøkes. Dette vil lette gjennomføringen og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skeid i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skeid.

Ved forhåndspåmeldingen sjekkes status for medlemskontingent.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skeids lov.

---

Vel møtt!

Annonse: