Stadionreglement

Annonse:

Som gjest er du forpliktet til å akseptere Norsk Lov, UEFAs, FIFAs og NFFs sikkerhets- og arrangementsreglement, samt rette deg etter anvisninger og pålegg gitt av arrangør. Reglementet gjelder før, under og etter arrangementet, og for alle type arrangement på denne stadion.

Stadionreglementets formål er å sikre et godt og sikkert arrangement med god stemning. Uansett utseende, religion og kulturell bakgrunn skal alle føle seg velkommen og trygg. Brudd på stadionreglementet kan medføre bortvisning fra arenaen, utestengelse og/eller politianmeldelse.

Ved ankomst

Gyldig adgangstegn/billett er påkrevd, og skal fremvises ved inngangskontroll. Det er kun adgang til å oppholde seg på de områder/seksjoner eller plasser som er beskrevet på billett eller akkreditering. Det er ikke tillatt å flytte seg fra en tribune til en annen uten tillatelse.

Personlig visitasjon kan forekomme ved adgang til stadion. Ved å motsette seg dette vil det kunne nektes adgang til arrangementet.

Følgende effekter er strengt forbudt å ta med inn på stadion:

 • Kniver, våpen eller effekter som arrangør anser å inneha en sikkerhetsrisiko
 • Pyroeffekter, fyrverkeri, røykgranater, kinaputter og lignende
 • Flasker av glass eller plast
 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Videokamera og fotoapparat med linse over 15 cm
 • Dyr (med unntak av førerhund)
 • Selfiestang
 • Paraplyer
 • Bannere, flagg eller klær med rasistiske, pornografiske, politiske, kommersielle eller religiøst budskap
 • Laserpenner, fløyter, gassblåse etc.
 • Balaklava, finlandshetter eller lignende former for maskering
 • Gjenstander som arrangør mener er til fare for arrangementet.

Personer som blir tatt med effekter nevnt over kan bli bortvist fra stadion.

Under arrangement

Opphold i trapper, inngangsarealer, rømningsveier etc er strengt forbudt, og ingen forsering/klatring på gjerder og stengsler er tillatt. Brudd på dette vil medføre bortvisning fra arena.

Voldsom, aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk kan medføre bortvisning fra stadion.

Å ta seg inn på indre bane og/eller gressmatten er strengt forbudt og vil medføre bortvisning fra stadion, utestengelse og politianmeldelse.

Å kaste gjenstander på gressmatten eller på annen måte sette andre eller seg selv i fare er strengt forbudt og vil medføre bortvisning fra stadion, utestengelse og politianmeldelse.

Den som er synlig beruset og/eller ruset kan bli bortvist fra stadion.

Stadion er en røykfri stadion og det er derfor ikke tillatt å røyke. Egne røykesluser vil være tilgjengelig i pauser.

Opptak av levende bilder og lyd og videresending av dette fra arrangement til kommersielt bruk, er ikke tillatt uten tillatelse fra rettighetshaver. Dette gjelder aktiviteter på banen, på tribuner og øvrige stadionområder. Innsamling og/eller overføring og/eller produksjon og/eller spredning av informasjon eller data angående kamputvikling, resultater, hendelser, oppførsel eller andre forhold i kampen, samt enhver form for opptak av lyd-, video- eller audiovisuelt materiale fra kampen (enten ved bruk av elektroniske enheter eller på annen måte), til bruk for noen form for spill, gambling eller kommersielle aktiviteter som ikke er autorisert på forhånd av klubben og ligaen, eller for bruk til andre formål i strid med disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt på stadion. Mobiltelefoner kan kun benyttes til personlig, privat bruk. Ved brudd på disse vilkårene kan besøkende nektes tilgang til eller fjernes fra stadion.

Tildekking av skilt og reklameflater med bannere etc. er ikke tillatt uten at dette er avtalt på forhånd.

Forlater man stadionområdet før arrangementet er over vil man ikke ha adgang inn igjen.

Generelle bestemmelser

Bortviste personer har ikke krav på å få refundert billetten.

Arrangør har ikke ansvar for:

 • Konsekvenser knyttet til forsinkelser, utsettelser eller avlyst arrangement.
 • Publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under arrangementet.
 • Eiendeler som ikke er tillatt på stadion, og som hensettes utenfor under arrangementet.

 

Annonse: