Skeid Eldres

Annonse:

Skeid Eldres har eksistert siden 1928, og er en venneforening for Skeid-medlemmer som vil opprettholde det sosiale miljøet i klubben.

Det avholdes møter på Skeidhuset annenhver torsdag. Eldres er også aktive arrangører av "Velkommen til Fotball" og vedlikeholder klubbhus og anlegg.

Skeid Eldres' styre
Leder
Jan Sverre Bakken
Lokes vei 95
1344 Haslum
Tlf: 47 40 03 15
E-post: [email protected]
 
Kasserer
Odd Halvorsen
Henrik Sørensens vei 38
1065 Oslo
Tlf: 905 44 535
Epost: [email protected]     
 
Sekretær
Tore Stenslie
Nordre Dals vei 15
1285 Oslo Oslo
Tlf:
E-post: [email protected]

Annonse: