Vi er klasset og målt

To stjerner oppnådd i Akademiklassifiseringen

Annonse:

Akademiklassifiseringen (forkortet AK, da det er et altfor langt og traurig ord) er Norsk Toppfotballs program for spillerutvikling. Gjennom arbeidet som gjøres i systemet skal norsk fotball være bedre rustet til å utvikle og få fram unge spillere som avbildede Luca Høyland. Dette er en såpass viktig satsing for norsk fotball at en stor del av mediepotten på salg av TV-rettigheter understøtter dette arbeidet økonomisk. I AK kan man oppnå 1 til 5 stjerner, hvor man får tilskudd ut i fra måloppnåelse innenfor ulike virksomhetsområder. 

Første år

I år har vi deltatt for første gang, med mål om 2 stjerner som vil gi ca. 1,4 millioner kroner i støtte. På tampen av forrige uke fikk vi svar fra NTF, og gleden var stor da målet ble innfridd og vi fikk 2 stjerner i AK.

- Det er gjort et meget godt stykke arbeid av utviklingsleder Martin Dolvik og hans stab, hvor særlig utvikling av planverk som ga full score var noe av det viktigste. Planverket gjelder for all fotball fra fem år til A-lag, for begge kjønn, og blir viktig for oss å styre etter de kommende årene, forteller daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Med nedrykk fra OBOS-ligaen går vi dessverre ut av dette systemet, men har gode forutsetninger for å tre inn igjen i framtiden.

- Selv om det er gode penger inn overstiger kostnadene gjerne inntektene, så man må se på dette som en kostnadsreduksjon som skal gi god klubbdrift. Vi avsto fra å være med i både 2019 og 2022, da anså vi oss ikke helt klare. Men med arbeidet Martin har utført nå, og de prosessene som er satt i gang, vil det være langt enklere for oss å tre inn igjen i AK den dagen vi er tilbake i OBOS-ligaen, fortsetter Daniel.

Takker teamet

Da Martin fikk den gode nyheten om to stjerner ble det selvfølgelig kake på kontoret, som ble delt med de øvrige trenerne i utviklingsavdelingen.

PXL_20231116_111952638.jpg

- Det er veldig artig at vi nådde målet i år, og jeg vil takke alle bidragsytere som har stått på for at vi har fått til dette. Det har vært et solid stykke teamarbeid, hvor særlig Simen Røed og Vilde Rislaa har vært til stor hjelp i utvikling av planverk som har gitt god uttelling, sier Martin selv.

I arbeidet videre vil mye av innholdet fra dette året tas med videre.

- Det er alltids nok å ta tak i framover, og det er mange områder vi skal utvikle oss videre på. Dette var et godt steg i riktig retning rundt spillerutvikling, og det skal vi vedlikeholde og videreutvikle framover. Samtidig må vi løfte helheten i Skeid, slik at vi har en god klubb for alle og det arbeidet ser vi fram til å fortsette med, avslutter utviklingsleder Martin.

Annonse: