Tiltak rundt koronaviruset

Oppdatert: vi pauser aktivitet

Annonse:

OPPDATERT

Situasjonen rundt koronaviruset er såpass uoversiktelig at vi pauser all aldersbestemt aktivitet til og med søndag. Vi har utøvere tilknyttet vår klubb som er satt i karantene, og vi har fått flere henvendelser fra folk som er usikre på situasjonen.

Vi har ikke fått veldig tydelige råd som idrettslag, men det samles mange mennesker til aktivitet i Skeid hver dag, og inntil vi vet mer tar vi en pause til og med søndag for å få mer oversikt.

Så snart vi får oppdatert informasjon vil vi videreformidle den til våre utøvere.

Tiltak

Skeid støtter opp om innføring av tiltak for å begrense smittefaren rundt koronaviruset. Så lenge situasjonen er såpass uklar og uoversiktelig begrenser vi ferdsel på klubbkontorene og holder det stengt for besøkende.

Vi tar i en periode framover kun imot avtalte besøk. Utover dette er vi tilgjengelig på telefon og epost.

Informasjon sendt ut til aktive medlemmer / foresatte

Informasjonen nedenfor ble sendt ut på epost i går, men vi gjentar den her:


Det er viktig at vi tar forholdsregler i Skeid i forbindelse med koronaviruset.

• Ved sykdomstegn (forkjølelse/influensa/feber etc.) skal barna holdes hjemme fra trening

• Ingen håndhilsning inntil videre

• Spillere skal ikke dele vannflaske

• Hoste/nyse i albuekrok

Oslo kommune følger situasjonen tett i samråd med nasjonale myndigheter. Kommunen har beredskap for å følge opp eventuelt smittede personer. Innbyggere kan ringe til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015, eller 21 80 21 82 til Oslo kommune. Det er byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid som koordinerer arbeidet med korona i Oslo.

De som mistenker at de er smittet eller syke, skal ringe fastlege eller legevakt.

Skeid kan ikke gi helsefaglige råd.

Inntil videre avholder vi all aktivitet som normalt. Er man satt i karantene kan man følgelig ikke delta på aktivitet i klubben.

Med vennlig hilsen

Klubbadministrasjonen

Annonse fra Obos-ligaen: