Til ekstraordinært årsmøte i Skeid

NFF har gitt en midlertidig godkjenning av Nordre Åsen som en bane der det kan spilles OBOS-liga kamper. Dette fikk klubben til ved en omfattende dugnad. Når nå kunstgresset utvides er også den delen av kravene imøtekommet og kunstgressets blir av en slik kvalitet som NFF krever. Da gjenstår to ting. Garderobene må pusses opp og få noen flere toaletter. Pengene er bevilget og arbeidet skal gjennomføres av Bymiljøetaten (BYM). Det siste som må på plass er godkjent lys som TV sendingene krever. Det er en stor investering som akkurat nå både Jerv i Grimstad og Tromsdalen i Tromsø arbeider med. Til neste år må KFUM få det på plass.

Hvis Skeid ikke har et realistisk program for å få dette på plass, må kampene spilles på en annen bane. I år har vi fått en avtale med Intility som er bedre enn andre har fått tidligere. Likevel må vi betale 67 000 per kamp i baneleie og renhold. I serien har Skeid 15 hjemmekamper. Legger vi på en cupkamp blir dette en årlig utgift på like over 1 million kroner. Erfaringene fra første kamp på Intility var at også om lag 1/3 av tilskuerne uteble og kiosksalg er vanskelig å få til av noe omfang. Kostnaden ved å ikke ha egen bane er derfor stor.

Fra og med 1. januar 2019 kan igjen grasrotmidlene benyttes til investering. En solid støttespiller har stilt garanti overfor banken, slik at vi får vanlige markedsbetingelser. For Skeid som ennå ikke eier noe annet enn sitt gode navn og rykte er dette den eneste muligheten for å få et lån. Dette er gjort tidligere, men da i noe mindre omfang, fordi inntektene fra grasrotmidlene da var lavere. Undervarmen på NÅ1, skifte av kunstgresset i 2011 og arbeidet med reguleringen av Muselunden for å få baner der på plass ble muliggjort ved lån, der flere var pro rata garantister. Kostnaden da var en rente nesten det doble av markedsrenta.

Å få på plass et fullt ferdig lysanlegg i år er ikke mulig. Det må blant annet tilføres mer strøm til området og den samlete kostnaden må Skeid bruke 2019 til å skaffe. Det som må gjøres samtidig med at kunstgresset skifter er å få på plass de store fundamentene, kabelgrøfter og fire master, to på hver langside, slik at vi har treningslys til vinteren. Arbeid med dette etter at banen er ferdig etablert er en utfordring og kan gi skader på banen fordi det er trangt rundt banen og det må benyttes forholdsvis store maskiner.

Hvis Skeid ikke gjør dette, vil BYM flytte dagens lys. Kostnaden må Skeid ta og vi vil ikke få spille hjemmekamper på NÅ.

I fjor kom det inn 961 000 kroner fra Grasrotmidlene. Inntektene første tertial var 16 000 kroner høyere enn første tertial i 2018. Skeid har fått tilbud om lån fra en bank som over 6 år kan betjenes av grasrotmidlene og som kan sørge for at vi har en bane vi kan utvikle videre til neste år. Det er mye penger, men som beskrevet over vil kostnaden være større ved å spille på annen arena.

Vi kan reflektere over rimeligheten i NFFs krav til banenes infrastruktur, men det er ikke noe Skeid kan påvirke.

Jeg påtok meg å lede arbeidet med å få godkjent NÅ for OBOS liga spill. Det har vært et krevende arbeid. Samtidig har det vært hyggelig, fordi jeg har erfart at den jevne Skeidmedlem har sluttet entusiastisk opp om prosjektet. Det er utført dugnadsinnsats verdt godt over en halv million kroner. Da tar jeg ikke med de som med ulik spesialkunnskap har bidratt til å få på plass mer teknisk krevende løsninger på en rimelig og god måte.

En årlig utgift på nær en million kroner er noe klubben må stå samen bak. Den vil komme på bordet på den ene eller andre måten. Jeg mener det er riktig å bruke dette til å bygge noe som er Skeid sitt og ikke lede klubben ut i en situasjon der vi må forhandle med andre klubber for å ha et sted å spille.

Oslo 12. juni 2019

Tarald Rohde

Annonse fra Obos-ligaen: