Superinvite med som partner

Betalingsløsning som fungerer

Annonse:

Skeid og Superinvitehar blitt enig om en samarbeidsavtale hvor Superinvite går inn som partner for Skeid.

- Vi tok så smått i bruk Superinvite i 2017 på ulike arrangementer, mens vi i fjor gikk nær sagt "all in" og benytter Superinvite som påmeldings- og betalingsløsning for stort sett det meste av arrangementer, spilleravgifter og cuper, sier daglig leder Daniel Strand.

Medlemsundersøkelsen viktig indikator

Medlemsundersøkelsene for de aktive som vi gjennomfører hver høst har gitt gode tilbakemeldinger på fornøydhet med våre betalingsløsninger, og for klubbens administrasjonen har den frigjort mye tid.

- Før vi byttet system hadde vi store utestående fordringer på spilleravgifter som ble fakturert primært via epost. Det var gjerne betydelige sekssifrede beløp igjen på slutten av regnskapsåret, hvor mye av dette ikke bare skyldes betalingsevne, men rett og slett at epostfaktura er en ganske ineffektiv innkrevingsform, fortsetter Daniel.

Superinvites styrke sett fra Skeids side er muligheten til å dele opp betaling i rater, og dermed fordele spilleravgift over tid framfor å få faktura med store beløp.

- De aller fleste foretrekker å dele opp betalingen, så for årets spilleravgifter har rett over 150 medlemmer valgt å betale alt umiddelbart mens resten har valgt oppdeling i rater. Det virker å ha blitt tatt godt imot at man selv velger dette, sier assisterende daglig leder Simen Røed. 

Bedre ordninger for betalingshjelp 

Samtidig som Skeid har forenklet sine betalingsrutiner, har vi også gjort det enklere å søke betalingshjelp.

- Vi ligger der vi ligger for å si det slik, og for mange kan selv små beløp være hindringer for aktive deltakelse i idretten. Vi fikk søkt betalingshjelp for mange utøvere i fjor, og vi tror mye av det skyldes at vi nå fanger opp tidlig de som trenger hjelp. Framfor at epostfakturaene ramler inn, står som ubetalt, må man nå registrere seg for sesongen før den begynner. De som ikke kan betale selv får hjelp av administrasjonen til å søke støtte, sier Simen.

Søknaden behandles konfidensielt av klubbens administrasjon.

Samarbeidet med Bydel Sagene er en av flere støtteordninger som klubben benytter.

Superinvite vil lære av Skeid

- Vi synes dette er et spennende samarbeid, og vi ønsker spesielt å lære mer om hvordan Skeid jobber med sine rutiner. En god betalingsløsning er viktig å ha i bunn, men det er først med gode arbeidsrutiner klubbene virkelig kan utnytte potensialet i løsningen. Hver uke kontaktes vi av nye klubber som ønsker å bruke Superinvite, og vi synes det er veldig gøy å få lov å hjelpe så mange klubber i hverdagen, sier Dag Bratlie i Superinvite.

For Superinvites del handler samarbeidet mye om å ta del i de praktiske erfaringer Skeid gjør seg for å videreutvikle løsningen.

- Vi tror ikke vi har fasit, men vi har funnet en arbeidsform som fungerer for oss. Mengden utestående etter 2019-sesongen var på et tilnærmet ubetydelig beløp sammenlignet med 2018, og når medlemmene synes løsningen har blitt bedre har vi vel sånn sett tatt et steg videre, legger Daniel til.

 

Vi ser fram til et godt samarbeid videre med Superinvite.

Annonse fra Obos-ligaen: