SkillCamp sommer

Gratis ekstraøkter i hele juli

Annonse:

Oslo Idrettskrets har innvilget vår søknad om støtte til gratis fotballaktivitet for ungdom 13 til 19 år i juli. Tilbudet går i ukene 28, 29, 30 og 31. Tilbudet er åpent for alle, og man må ikke være medlem av Skeid. Vi har plass til 50 deltakere per uke, over de fire ukene.

Merk: det er bindende påmelding. Om du er usikker på om det passer lar du være å melde deg på. Vi ønsker at plassene hver uke blir benyttet.

Her finner du påmelding

Du melder deg på 1 gang per uke. Ved påmelding forplikter du deg til å delta på alle 3 øktene den gjeldende uka.

Mer om tilbudet

Øktene er på mandag, onsdag og fredag kl. 13:00 til 15:00. Vi legger opp til gode økter, med høy kvalitet. 

Vi vil ha både praksis og teori, hvor fokus vil være kommunikasjon, avgjørelser og taktisk forståelse. Trenerne er en miks av yngre fotballtrenere og våre egne trenere. 

Faglig ansvarlig er juniortrener Jonathan, og med seg får han andre trenere i klubben samt ungdom som får prøve seg som trenere.

Temaer vi vil være gjennom:

1. Lagkommunikasjon og fotballforståelse.

2. Forsvarsprinsipper - gjenvinne ball.

3. Avgjørelser og dribleferdighet under press.

4. Taktisk forståelse i spill, med kombinasjonsspill og avslutninger.

Alle øvelser vil ha taktiske elementer i spill.

Trenerne sørger for en strukturert plan for øktene ut i fra den enkeltes utgangspunkt.

Annonse: