Skeids holdning til VM i Qatar

Vi anbefaler boikott av VM i Qatar

Annonse:

I forbindelse med den nasjonale debatten om fotball-VM i Qatar, og en eventuell norsk boikott, har Skeids styre gjennomført en undersøkelse blant medlemsmassen for å få innspill til hvilken holdning man ønsker å ha. På kommende forbundsting i NFF vil dette bli gjenstand for debatt, trolig med benkeforslag om ekstraordinært ting til høsten for å behandle temaet mer utførlig.

Vi fikk inn over 140 svar, og undersøkelsen viste at drøyt 80 % ønsker en nasjonal boikott. Det var også klart flertall for at klubben skal ta lokal avstand fra arrangementet, selv om tallet her var litt lavere.

Skeids styre vil derfor i første omgang bruke klubbens representasjon på forbundstinget til å avgi stemme som følger i forventede benkeforslag (i prioritert rekkefølge):

 1. Stemme for at NFF skal innkalle til ekstraordinært ting.
 2. Dersom punkt 1 ikke vedtas, stemme for en boikott med umiddelbar virkning.

Med stor sannsynlighet vil punkt 1 vedtas, etter at forbundsstyret denne uken signaliserte at de ønsker å gjennomføre nettopp et ekstraordinært ting.

Skeid mener at Forbundsstyret snarest må forplikte seg til dato, og at dette bør avholdes før sommeren.

Eventuelle spørsmål sendes til [email protected] 

Nedenfor er følgeteksten fra undersøkelsen som ble sendt ut.

Bakgrunn

 • Det har gjennom flere år vært rettet sterk kritikk mot FIFA og Qatar i forbindelse med VM i fotball i 2022. Prosessen rundt tildelingen av mesterskapet ble omtalt som korrupt, og granskninger av flere tildelinger har ført til at sentrale personer i FIFA har måttet gå av. FIFA har også endret sine prosedyrer for fremtidige tildelinger.

 • Videre har forberedelsene til mesterskapet blitt kontinuerlig fulgt av rapporter om svært kritikkverdige arbeids- og leveforhold, spesielt for tilreisende arbeidere knyttet til byggingen av fasiliteter og infrastruktur rundt VM. I februar ble det publisert tall som estimerte rundt 6500 dødsfall blant migrantarbeidere på oppdrag i Qatar fra 2010 og frem til i dag. Tallene har imidlertid også møtt noe kritikk.

 • Flere norske fotballklubber har nå tatt til orde for at Norge bør boikotte mesterskapet. Tromsø IL var først ute med forslaget, som senere har fått støtte fra bl.a. Strømsgodset og Odd.

 • Norges Fotballforbund støttet ikke tildelingen av mesterskapet, og har i forberedelsene til VM valgt å gå i dialog med både arrangørene og med eksterne organisasjoner som Amnesty International og fagforeninger. De påpeker fortsatt kritikkverdige forhold, men mener samtidig at eksternt press, samarbeid og reformer i arbeidslivet har ført til gradvis forbedring. Styret i NFF ønsker ikke å boikotte mesterskapet, og mener det ikke vil føre til bedrede forhold for arbeiderne i Qatar.

 • På NFF sitt årlige forbundsting/årsmøte fattes vedtak som styrer norsk fotball. Her kan klubbene fremme forslag og avgi sine stemmer i de sakene som tas opp. Skeid er hvert år representert med inntil 2 stemmer.

 • Det vil på forbundstinget i 2022 trolig komme forslag om å boikotte VM i Qatar. Skeid er en medlemsorganisasjon med over 1 000 medlemmer, og vil avgi sin stemme i tråd med medlemmenes synspunkter. I det store fotballbildet er vi ingen tungvekter, men vi er likevel en del av et fotballdemokrati der vår stemme teller og bidrar til videre retning. Debatten når også oss.

 • Hva vil en boikott innebære?

 • Det kan være flere ting. Det grunnleggende spørsmålet på forbundstinget vil være hvorvidt NFF, dersom herrelandslaget kvalifiserer seg, skal sende et lag for å delta i VM eller ikke.

 • Sekundært kan det også på lokalt nivå være klubbinterne diskusjoner, f.eks. om Skeid skal legge til rette eller ikke for at medlemmene skal se på VM i klubbregi. Under et internasjonalt mesterskap er det gjerne anledninger der Skeidhuset brukes som arena for å se kamper i fellesskap, eller ledelsen på det enkelte lag arrangerer andre former for kampsamlinger.

 • Dette er en utfordrende diskusjon som rører mange. Vi i styret ønsker derfor å rådføre oss med resten av medlemmene. Vi ber dere derfor svare på de følgende spørsmålene om dine holdninger. Dersom opinionen klart går i en bestemt retning, legger vi det til grunn for videre behandling. Dersom meningene er delte, vurderer vi å innkalle til et medlemsmøte eller andre tiltak for å ha en grundigere debatt.

 

Annonse: