Skeid informerer

Skeid kan bekrefte at vi er tilgodesett arv fra Leif Aage Hagen.

Annonse:

Leif Aage Hagen var livslang tilhenger av Skeid, og han ønsket at midler skulle tilfalle klubben ved hans bortgang. Beløpets størrelse er ikke klart, og det vil nok ta tid før det er full oversikt over boet. Det kan dreie seg om nærmere 30 million kroner.

Fra Bjølsen

Hagen var opprinnelig fra Bjølsen i Oslo, og har gjennom hele livet fulgt Skeid som interessert tilhenger. Vi har blitt kjent med at han fulgte nøye med på laget gjennom høsten i fjor, hvor han på det lengste håpet på et opprykk til OBOS-ligaen.

Gode formål over mange år 

Vi ser og forstår at det kan være delte reaksjoner på at Skeid nå mottar midler som stammer fra Hagens forretningsvirksomhet.

Det som er viktig for oss er hva midlene nå kan brukes til. Skeids arbeid bygger i likhet med norsk idrett på frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. I Skeid er det plass til alle, uansett bakgrunn, kjønn, etnisitet eller legning. 

Hvordan vi forvalter dette vil styret legge fram for årsmøtet. Det viktige for styret er at midlene forvaltes på en klok måte som kommer mange til gode, og kanskje skal dette bli Skeids eget «oljefjond», som med en årlig avkastning stabilt kan bidra til gjennomføring av klubbens oppgaver.

Det være seg arbeidet mot å etablere oss i OBOS-ligaen, bedre anleggssituasjonen for våre nærmere tusen utøvere og forsterke inkluderingsprosjektet «Bli Med Skeid». Beløpet er stort for oss, men ikke større enn hva svært mange klubber i OBOS-ligaen bruker hvert år. 

Vi vil takke deg Leif Aage Hagen for at du tenkte på oss til det siste og for ditt livslange kjærlighetsforhold til Skeid. Vi lover deg å gjøre mye godt, for mange, med disse midlene. 

Hvil i fred. 

For spørsmål kan daglig leder kontaktes, fortrinnsvis på epost [email protected].

Annonse fra Obos-ligaen: