Sånn jobber vi med identitet, logo og visuell kommunikasjon

Styret og administrasjonen i klubben har jobbet sammen med designer og Skeidgutt Ola Bagge Skar for å samordne og oppdatere klubbens visuelle profil og kommunikasjonsplattformer både internt og eksternt.

Annonse:

– Ola tilbydde seg i vinter å hjelpe til med klubbens visuelle profil, og det sa vi straks ja til. Ola gjorde oss også oppmerksom på at det ble brukt ulike Skeid-logoer, og har gjort en fantastisk jobb med å gjenopprette den originale logoen fra 1939, forteller Daniel Holmeide Strand.

skeid-web-artikkelbilde_800x530-en_klubb
De tre avdelingene Bandy, Fotball og Ski skiller seg fra hverandre kun ved hjelp av typografi og i hovedsak kun ved interne anledninger der det er viktig å poengtere at det er snakk den enkelte avdeling. Et lag, en utøver eller et medlem representerer alltid Skeid – uavhengig av avdeling.

Nytt merkevarehierarki

Den overordnede logoen, eller modermerket, er både godt kjent og godt likt og de fleste er flinke til å bruke det korrekt. Men under og ved siden av dette finner vi mange andre tiltak, arrangementer og programmer. For eksempel er Velkommen til Fotball, Skeid Aktivitetsskole (S-AKS), Wang Skolefond og Skeid Aktiv viktige merkevarer for en klubben. Tilbudene har egne målgrupper, fokusområder og verdier, som ikke nødvendigvis er nøyaktig de samme som resten av organisasjonen. Samtidig er det viktig at Skeid, med sin troverdighet, historie og assosiasjoner, tydelig fremstår som avsender.

Sammenlign det gjerne med hvordan NRK fremstår forskjellig med sine ulike TV- og radiokanaler, tilpasset ulike målgrupper, for at publikum skal kunne navigere imellom og forstå hva som er hva, men samtidig ha tryggheten om at det er NRK. Utrykket til P3 er nødvendigvis annerledes enn NRK 1. Slik bør også Velkommen til Fotball opptre annerledes enn Skeid Aktiv. Dette handler ikke bare om bruk av logoen, men når

kommunikasjonskanalene våre blir mer og mer visuelle er det viktig at vi fremstår som Skeid også uttrykksmessig. Du skal alltid vite hvem det er som snakker.

skeid-web-artikkelbilde_800x530-vtf_aktiv
De ulike tiltakene har forskjellige utrykk, men de er alle eid av Skeid. All informasjon er tilpasset kanal, format og målgruppe men du skal kjenne igjen Skeid uansett i hvilken sammenheng du møter klubben.
​​​

Vår nye, gamle logo

Arbeidet med å utvikle et merkevarehierarki for Skeid er et pågående arbeid som blant annet har resultert i et ønske om å finne tilbake til den vennlige og dynamiske originallogoen, tegnet av Leif Holm i 1939. Ola forklarer nærmere:

– Basert på klubbens mål, og stikkordene dette baserer seg på, ønsker vi å være tydelige på Skeids personlighet som en profesjonell og dynamisk klubb hvor mangfold, egenart og kreativitet ivaretas. Derfor har det vært viktig å beholde de særegne og humane trekkene vi finner i den originale logoen – samt å justere enkeltdetaljer for å oppdatere og komplettere logoens uttrykk.

skeid-web-artikkelbilde_800x530-logoutvikling
Fra venstre: Originallogo utviklet av Leif Holm (1939), redesignet logo ved Nils Petter Nordskar (cirka 2013) og redesignet logo av Ola Bagge Skar (2020).

Han forteller videre at størrelsesforhold, plasseringer, tykkelser, avrundinger, pennestrøk, vinkler og hjørner er bearbeidet og justert. S-en og k-en har fått lagt til enkle detaljer for å harmonere bedre med ordbildets øvrige utforming. E-en og i-en er rentegnet, mens d-en har fått samme pennestrøk som s-en og k-en for å binde sammen hele ordbildet. I tillegg er fargene definert og alle elementer justert for å oppnå god lesbarhet i både små og store størrelser for digitale og trykte medier.

Hjelper oss i sponsorarbeidet

Daglig leder Daniel forteller at denne opprydningen også har hatt positiv effekt på sponsorsamarbeidet. – Det er lettere for de å se hvor mange ulike produkter vi egentlig har og vi kan la de få større og bedre eksponering uten at det er noen tvil om hvem som står bak. Se bare på de utrolig kule t-skjortene på årets fotballskole med egen logo.

skeid-web-artikkelbilde_800x530-obos_storo
OBOS og Storo Storsenter er viktige samarbeidspartnere og skal ha sin plass. Men det er Skeid som står bak.

Dersom du ønsker mer innblikk i bakgrunnen og prosessen rundt dette arbeidet finner du en PDF-presentasjon her.

Annonse fra Obos-ligaen: