J15 Dana cup

Sånn har vi hatt det i 2023

Resultatene fra trivselsundersøkelsene er klare

Annonse:

Foto: Espen Gustavsen

Sånn har vi det i Skeid

Skeid skal være den beste klubben i Oslo å vokse opp i. Det er det vi strekker oss mot. For å få til det må vi hele tiden utvikle oss videre, basert på reell kunnskap om hvor vi faktisk befinner oss nå. “Sånn har vi det i Skeid” er en undersøkelse som gir oss verdifull innsikt om hvordan barn og foreldre opplever å være en del av Skeid.

Vi sendte undersøkelsen til foreldrene til samtlige Skeid-barn i årgangene 2011 – 2015. De foreldrene som har flere enn et barn i barnefotballen i Skeid ble bedt om å svare ut fra sitt eldste barn.

Det er gått et år siden forrige gang vi gjennomførte “Sånn har vi det i Skeid”. Da vi sendte den ut denne gangen var vi veldig spente på om det var skjedd store endringer på et eller flere av områdene som dekkes av undersøkelsen:

Trivsel

Kommunikasjon, dugnad og økonomi

Aktivitet

Skeidakademiet (kun for de som har barn i Akademiet)

Som tidligere år scorer vi bra på mange av de viktigste punktene, det er vi veldig glade for.

Så vet vi at mye fremdeles er ugjort, sånn vil det alltid være. Skeid er en klubb drevet av oss selv. Blir vi mange nok som løfter i flokk kan vi få til det utroligste for barna i nærområdet vårt.

Les sånn har vi det i Skeid her

Hvordan står det til med ungdomsfotballen i Skeid?

Med «Ung i Skeid» forsøker vi å finne ut mer om hvordan spillerne våre i alderen 13 – 19 år opplever å være en del av Skeid. I undersøkelsen har vi stilt ungdommene spørsmål om trivsel og miljø, i tillegg til selve fotballaktiviteten med treninger og kamper. 

Vi sendte undersøkelsen til samtlige Skeid-ungdommer i årgangene 2004 – 2011.

Hva er hovedfunnene i undersøkelsen? 

Først og fremst er vi veldig glade for å se at svarene i undersøkelsen bekrefter at de unge Skeidspillerne trives godt!  Veldig mange spillere har vært i klubben helt fra de var barn og de føler en tilhørighet både til klubben og til venner i laget. Fotballen er en flott arena for å bygge miljø. Her skal vi fortsette å utvikle det gode grunnlaget som er lagt. 

Skeid ønsker å være en klubb som favner både de som er med på fotball 1-2 ganger pr uke og de som trener hver dag med ambisjoner om å få spille på våre egne A-lag eller kanskje til og med på et enda høyere nivå. Generelt ser det ut som vi lykkes bra med dette. Spillerne våre, i begge ender av skalaen med tanke på sportslige ambisjoner, gir uttrykk for at Skeidtreninger holder høy kvalitet. Det er også interessant å merke seg at ungdommene synes det er viktig at vi har A-lag som hevder seg godt sportslig. 

Skeid har satset mye på å rekruttere gode trenere til lagene i ungdomsfotballen. I ungdomsårene skjer det utrolig mye også utenom fotballen og det er ikke alltid en enkel jobb å trene en gruppe tenåringer. Vi er derfor veldig glade for at både trenerne og selve treningene gjennomgående får gode tilbakemeldinger fra ungdomsspillerne. Dette er inspirerende for trenerkorpset vårt! 

Du finner mer informasjon og detaljerte kommentarer under de enkelte spørsmålene.

God lesning!

Les Ung i Skeid her

Les Sånn har vi det i Skeid

Annonse: