Oppstartsmøte for 2012-årgangen

Skeid avholder oppstartsmøte for foreldre med barn i 2012-årgangen den 16.10

Annonse:

16.10 blir det avholdt oppstartsmøter for 2012-årgangen. Dette er et informasjonsmøte, der vi tar for oss overgangen fra Velkommen til fotball til barnefotballen, det blir også viktig informasjon om hvordan vi gjør det i Skeid. Blant annet at antall ressurspersoner rundt årgangen bestemmer hvor mange aktive spillere vi kan ha i årgangen. 

Har du ikke mulighet til å delta på møtet, men ønsker å være med som ressursperson rundt årgangen, ta kontakt med oss på [email protected]

Vi avholder to møter, ett for G2012 og ett for J2012

Onsdag 16.10 kl 17.30 - G2012

Onsdag 16.10 kl 19.00 - J2012

Annonse: