Oppdatering om lysanlegget

En gjennomgang av prosjektet med å etablere lys godkjent for OBOS-liga spill har avdekket for mange usikkerheter som kan påvirke framdriften. Skeid setter derfor dette prosjektet i bero. Det er samtidig foretatt en vurdering som viser at det skal være mulig å ta opp igjen prosjektet også etter at ny bane er etablert.

Vi vil komme tilbake til en nærmere framdriftsplan for etableringen av ny kunstgressflate.

Annonse fra Obos-ligaen: