Nytt medlemssystem

Vi flytter...

 

Vi flyttet i 2019 all innkreving av spilleravgifter fra Spoortz til Superinvite, som har fungert veldig godt. Superinvite lar medlemmene velge selv om alt skal betales umiddelbart, eller om større beløp skal deles opp og betales i rater over tid. Dermed er Superinvite i praksis et eksisterende register over alle våre aktive utøvere. 

Ettersom vår nåværende leverandør av medlemsregister hadde en alvorlig datakrasj like før jul har byttet av medlemsregister fått fortgang. Opprinnelig vurderte vi å benytte samme register også i 2020, og heller vurdere et bytte i 2021. Når tidsskjema uansett ble endret av nedetiden, og vi ikke fikk sendt ut kontingenten i januar har vi vurdert det som hensiktsmessig å bytte allerede nå.

Gå hit for betaling av kontingent 2020.

Superinvite

Allerede under påmelding til sesongen 2020 kunne de som ønsket det frivillig forhåndsbetale medlemskontingenten sin på høsten. Over 100 medlemmer valgte å gjøre det, og for disse er alt i orden for 2020.

Det går i dag ut en epost til de som ikke har betalt, med lenke til betalingsinformasjon på Superinvite. Dette gjelder aktive så vel som ikke-aktive (støttemedlemmer).

Innmelding

For deg som ønsker å melde deg inn som for eksempel støttemedlem kan du gjøre det ved å følge denne lenken, og deretter følge trinnene. For aktive utøvere må du først melde deg inn via Skeidpedia, hvor vi sjekker om det er ledig plass.

Kontingent i posten

For våre medlemmer uten epostadresse i registreret sendes kontingenten i posten tidligst mulig nå i februar. 

Stryking av medlemsskap

Ved flytting av register vil medlemmer som skylder kontingent for tor år strykes som medlemmer, ref. loven § 3 (6)

Familiemedlemskap

Per nå har vi ikke familiemedlemskap da dette ikke støttes i den midlertidige løsningen (ref. årsmøtevedtak i fjor). Så snart vi tar i bruk Consio vil vi undersøke mulighetene for dette. Som før betaler foreldre 175 kroner for sitt støttemedlemskap.

Annonse fra Obos-ligaen: