Høyre støtter planene for videreutvikling av Nordre Åsen Idrettspark

Høyre støtter Skeids planer for nytt klubbhus og moderne idrettspark

Annonse:

Bakgrunn

I 2019 leverte Skeid en søknad til byrådet om å overta eierskapet til den delen av Nordre Åsen hvor klubbhuset står i dag. Skeid presenterte for politikere, naboer og våre medlemmer et eiendomsprosjekt som ville gi 100 frie millioner kroner til å utvikle nytt klubbhus og idrettsparken videre.

Saken har vært mye omtalt i media, og Skeid har hatt mange møter politisk både før og etter planene ble offentlig kjent. Vi trodde vi var godt på vei, og skuffelsen var derfor stor da idrettsbyråd Omar Gamal ga et muntlig nei til prosjektet i et møte i oktober 2021. Skeid fikk ingen særlig begrunnelse eller veiledning, men valgte da å jobbe videre med andre alternativ for å komme i mål.

I de nye planene har vi fått med bokseklubben Ørnulf som har behov for nye lokaler, og før ny søknad sendes har vi hatt møte med de største partiene, Arbeiderpartiet og Høyre. Begge viste positivitet. Foreløpig er det Høyre som har entydig sagt at dette vil de støtte opp om.

Høyre støtter planene

Før sommeren var vi i møte med Høyre ved Eirik Lae Solberg, hvor vi la fram prosjektet i detalj og viste de ulike måter vi mener dette kan realiseres.

Vi er veldig positive til Skeids planer

— Eirik Lae Solberg

- Vi er veldig positive til Skeids planer. Oslo trenger både flere idrettsanlegg og flere boliger, og med dette forslaget får vi begge deler. Høyre ønsker at frivilligheten, private aktør og kommunen skal samarbeide for å finne gode løsninger. Dette er et prosjekt Skeid har jobbet med i mange år, men de har bare møtt stengte dører hos dagens byråd med Miljøpartiet, SV og Arbeiderpartiet. Jeg forstår ikke hvorfor, sier Eirik Lae Solberg.

Ser verdien av et sterkt Skeid

Lae Solberg og Høyre er opptatt av å legge til rette for Skeids videre utvikling.

- Skeid er en viktig klubb i Oslo, og de har i over hundre år hatt avgjørende betydning for titusenvis av barn, unge og alle som brenner for idrettsglede, tilhørighet og samhold. Skal klubben bestå i minst hundre år til må forholdene legges til rette for det, og de må få anledning til å gå fremtiden i møte med et moderne anlegg. Det er altfor mange eksempler i Oslo på at klubber sliter med å overleve. Det må ikke skje med Skeid, fortsetter Lae Solberg.

 

Bli-kjent-med-Eirik-Lae-Solberg.png
Eirik Lae Solberg er Høyres kandidat som byrådsleder

Høyre var i møtet klar for å jobbe sammen med Skeid om å realisere prosjektet.

- Min opplevelse er at mange de siste årene har opplevd at kommunen har lett etter grunner til å si nei, i stedet for å komme idretten og frivilligheten i møte. Om jeg blir byrådsleder ser frem til å møte Skeid så snart det er mulig for sammen å finne alle de gode grunnene til å si ja til dette spennende prosjektet, avslutter Høyres byrådslederkandidat.

Helt avgjørende med politisk støtte

For Skeid gir dette inspirasjon og energi til å jobbe videre med planene.

- Det som har skjedd har skjedd, og et prosjekt av denne størrelsen vil alltid gå litt i rykk og napp. Vi håper uansett utfall av valget at prosjektet får vind i seilene, men vi setter stor pris på at Høyre er såpass tydelige på at her skal man lete etter løsninger sammen med oss, og vi gleder oss til å jobbe med dem og andre partier i høst når den nye søknaden blir levert, sier Skeids daglige leder Daniel Holmeide Strand.

PXL_20230824_115828357.jpg
Skeid har brukt store summer selv på anlegget de siste årene

Tre alternativ

For å realisere dette finnes det slik Skeid ser det tre gode alternativ per i dag:

  • Skeid får overta tomten og utvikler med andre aktører. Dette er avklart med ESA og er fullt mulig å gjennomføre. Det er ikke ulovlig statsstøtte da brukermassen er i klar hovedvekt barn og ungdom.
  • Skeid får en festeavtale og utvikler selv med andre aktører.
  • Kommunen selger tomten til private, og kjøper tilbake idrettsdelen. Skeid får driftsavtale som bruker. Dette er inspirert av et lignende prosjekt i Lørenskog på Rolvsrud. Ved sistnevnte løsning foregår alt i kommunalt eierskap i tett samarbeid med idrettslaget.

Ingen av alternativene innebærer noen spesiell risiko for kommunen, og man frigjør midler som en dag vil måtte gå fra kommunale budsjetter til Nordre Åsen og dermed kan prioriteres andre i stedet.

- Vi ser bare muligheter her, og klarer vi å realisere dette prosjektet kan vi ta en enda større rolle i å skape et sted å være, hvor våre aktive kan være på idrettsanlegget også utover trening. Dette må til for at Skeid skal kunne ta enda større ansvar i vårt nærmiljø, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Skeid håper at vi nå i høst kan komme i gang med prosjektarbeidet igjen sammen med de nye bystyret.

Annonse: