Klar for ny SkillCamp

Ekstratilbud for ungdom

Annonse:

Osloidretten har igjen fått midler fra kommunen til å arrangere aktivitetstilbud i sommer. Skeid arrangerer for ungdomsspillere 13 til 19 år, og har 3 ukentlige økter i juli måned med mål om godt sportslig opplegg.

Påmelding

Du melder deg på i Superinvite. Det koster 100 kroner å være med, uavhengig av antall uker.

Til påmelding

Antall økter og tider

Det er 3 økter per uke, og man forplikter seg til å delta på alle 3 i den uka man velger.

Du kan velge mellom uke 27, 28, 29 og/eller 30. Vi trener mandag, onsdag og fredag.

Øktene varer fra 13:00 til 15:00.

Hvor er det

Vi trener på OBOS Idrettspark Nordre Åsen.

Hvem er tilbudet for

Tilbudet er åpent for alle, og du må ikke være Skeidspiller fra før. Det er åpent for gutter og jenter, i alderen 13 til 19 år.

Hvor mange kan være med

Det er 5 grupper med 10 deltakere per gruppe, og det er 2 trenere per gruppe. Derav er maksimalt antall per uke 50.

Om tilbudet

Vi ønsker et godt sportslig nivå på trenerne, og legger opp til at det skal være kvalitativt gode økter.

Du vil blant annet få lære om hvilke krav som stilles for å bli en profesjonell seniorspiller. Det vil hovedsaklig være praksis på felt, men også litt teori med fokus på kommunikasjon, beslutningstagning i fotball og taktisk forståelse for spillet.

Temaer som dekkes:

1. Kommunikasjon innad lagspillet og fotballforståelse.

2. Angrepsprinsipper med overgang til forsvarsspill. Fra 1v1, 2v2 til kontringsspiller.

3. Avgjørelser, dribleteknikker for å komme ut av press.

4. Taktisk spillforståelse med kombinasjonsspill og avslutningsferdighet.

Alle økter vil inkludere taktiske elementer innen spillet. 

Annonse: