Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Skeid 13.06.19 kl. 18:00.

Registrer deg gjerne her på forhånd, slik at registrering av stemmeberettigede går raskest mulig.

Saker

1. Orientering om prosjektet med å ferdigstille Nordre Åsen som bane godkjent for spill i OBOS ligaen og utbedring av kunstgresset på Nordre Åsen 2.

2. Anledning for Skeid til å ta opp rammelån med sikkerhet i grasrotmidlene.

Saksgrunnlag for ekstraordinært årsmøte i Skeid.

Hele klubben har nå arbeidet godt slik at Norges Fotballforbund har godkjent Nordre Åsen for OBOS liga spill. Neste trinn i dette arbeidet er å etablere nytt lys som tilfredsstiller kravene til TV sendinger.

Multiconsult er engasjert for prosjekteringen av dette anlegget og det er valgt en løsning med 8 master, to på hver av sidene av banen. På kortsidene vil de være 22,5 meter høye og på langsidene vil de være 32,5 meter høye. Det er sendt ut nabovarsel om dette. Fristen for innsigelser er gått ut og det var ingen av 45 tilsendte husstander som hadde innsigelser til prosjektet. Arbeidet går nå videre med en godkjenning fra Plan og bygningsetaten.

Et helt ferdig lysanlegg vil ikke stå ferdig i høst, men det som etableres skal være av en slik karakter at det kan bygges videre på. Dette er derfor avgjørende at dette gjøres nå, samtidig med prosjektet med å bytte kunstgresset. For å kunne gjøre de nødvendige investeringene er det nødvendig å kunne benytte grasrotmidlene som fra og med 01.01.2020 igjen er frigjort til investeringer. Skeid har fått én solid garantist for å kunne ta opp et lån, med sikkerhet i grasrotinntektene.

På årsmøtet vil det legges fram avtale med bank og dokumentasjon av hvilke garantier som er gitt. Lånet vil være en type rammelån, der Skeid kan trekke det som er nødvendig for å få de viktigste elementene på plass. Rammelånet vil ha et maksimumstak.

For å sikre finansieringen av lånet vil bruken av grasrotmidlene sikres ytterligere, ved at kontoen der disse kommer inn gjøres til en sperret konto som bare kan benyttes til nytt lysanlegg, inntil dette prosjektet er nedbetalt. Den sperrete kontoen vil bare kunne disponeres av Skeids daglige leder og den som garantisten har bemyndighet, det vil si to personer

Årsmøtet skal så ta stilling til om Skeid gis tillatelse til dette.

Kunstgress NÅ2

Når det gjelder erstatning av kunstgresset på NÅ2 nektet BYM å flytte kunstgresset som nå byttes av miljøhensyn. Det vurderes nå ulike alternativer.

Det ene er en utskifting av de delene av kunstgresset på NÅ2 som er mest slitt.

Det andre er å få en klargjøring av om og når kunstis/kunstgresset kan realiseres.

Legging av helt nytt kunstgress på NÅ2 vil koste i 2,5-3 millioner kroner. Et helt nytt kunstgressanlegg vil koste i overkant av 8 millioner kroner.

Det arbeides med å finne en anbefalt løsning for dette til årsmøtet. Hva årsmøtet mener vil gi føringer til hvordan lånebeløpet disponeres om årsmøtet godkjenner låneopptaket.

Annonse fra Obos-ligaen: