Innkalling til årsmøte 27.02

Skeid kaller med dette inn til årsmøtet for sesongen 2019.

Dato: 27.02.2020

Tid: 18:00

Sted: Klubbhuset

Skeids lov.

Hva er årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

Årsmøtets oppgaver er å behandle Skeids årsberetning, regnskap, forslag og saker, fastsette medlemskontingent og treningsavgift, vedta budsjett, organisasjonsplan og foreta valg.

Hvem kan delta

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Medlemskap i Skeid er først gyldig fra den dag kontingent er betalt, jf. loven §3 (3). For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Forhåndspåmelding

Vi setter stor pris på om du kan melde deg på årsmøtet på forhånd. Det sparer oss for mye tid ved registrering av gyldig medlemskap ved oppmøte. Det gir også en pekepinn på oppmøte, slik at vi kan tilpasse lokalet etter antall deltakere.

Om du er usikker på om du kommer til å delta må du gjerne forhåndsregistrere deg, det er ikke bindende påmelding.

Forhåndspåmelding finner du her.

Sende inn forslag

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes inn senest 13.02.2020 til epost [email protected]

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

Sakliste og årsmøtedokumenter

Årsmøtedokumentene gjøres tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Annonse fra Obos-ligaen: