Informasjon før Skeid - Arendal

Antall tilskuere m.m.

Annonse:

Byrådet kom med ytterligere lettelser i dag, noe vi er veldig glad for. Det åpnes nå for inntil 600 tilskuere på utendørs arrangementer med tilviste sitteplasser, fordelt på kohorter á 200. 

På lørdagens serieåpning mot Arendal har vi mulighet til å åpne for 1 kohort på 200, og vil torsdag legge ut det antall billetter som er overskytende etter at sesongkortinnehavere har fått sitt.

Hvorfor åpner vi ikke for flere nå

Vi har nok sitteplasser til 600, men vi begrenses spesielt av tilgjengelige toalett og i en viss grad kioskfasiliteter. Vi må sørge for at de som kommer får en god og trygg opplevelse, at de har nok plass og får benyttet servicefasiliteter uten trengsel. Derfor starter vi med 1 kohort, får satt arrangementet før vi trolig åpner for 400 i påfølgende hjemmekamp.

Om vi skal åpne for ytterligere 200 og øke antallet til 600 må vi leie inn eksterne toalett, skaffe ekstra kioskvogn m.m. samt øke bemanningen av frivillige. Det avgjøres rett og slett av etterspørsel i sommer, men vi ønsker selvfølgelig å til det. 

Fortsatt mulig å kjøpe sesongkort

Vil du være sikret plass blant de 200, anbefaler vi derfor at du kjøper sesongkort. Vi selger ikke flere enn 200 av disse slik at alle sesongkortinnehavere kommer inn.

Sesongkort kjøper du her

Løssalg åpner torsdag

På torsdag kveld stenger vi sesongkortsalget for denne gang, og vil sende ut epost med informasjon om løssalgsbilletter. Vi selger da det antallet som gjenstår etter at sesongkortsalget er stanset, og det antall som eventuelle sesongkorthavere frigjør for re-salg. 

Erfaringsvis fra i fjor vil det da være 30-40 billetter tilgjengelig.

Vi ser fram til kamp, og ønsker dere hjertelig velkomne tilbake på OBOS Idrettspark Nordre Åsen.

Annonse: