Idrettsbyråd til besvær

Kommentar fra daglig leder Daniel Holmeide Strand

Annonse:

(foto: Sturlason, Oslo kommune)

I forrige uke deltok jeg i Dagsavisen podcast Trikkeligaen, hvor man uunngåelig kom inn på bane- og anleggssituasjonen på Nordre Åsen. I episoden kom min ganske store frustrasjon på vegne av klubben rundt behandlingen vi har fått av spesielt byens idrettsbyråd fram, og i siste episode er nettopp idrettsbyråd Omar Gamal gjest og svarer på kritikken.

Tre pågående saker

Vi har tre saker som det jobbes parallelt med på anleggsfronten i Skeid.

  • Den pågående rehabiliteringen av Nordre Åsen 1, hvor det ødelagte dekket har vært et stort problem for oss siden 2019.
  • Nybygging av Nordre Åsen 2 som er fullfinansiert av Skeid, men mangler respons fra Oslo kommune på igangsetting.
  • Større utvikling av Nordre Åsen Idrettspark gjennom eiendomsutvikling.

«Skeid spiller gratis på Nordre Åsen»

For å sitere idrettsbyråden i episoden (fra 36:00):

«Det er ikke en selvfølge rundt om i landet at det er kommunen som betaler. Skeid spiller gratis på Nordre Åsen. Det betaler fellesskapets penger for. Da er det flertallets premisser som gjelder. Det er ingen som tvinger Skeid til å spille på den banen»

Skeid spiller gratis på Nordre Åsen

— Omar Gamal

Vi ønsker å informere idrettsbyråden om at Skeid har vært på Nordre Åsen siden 1947. Vi har ikke tenkt oss noe annet sted, men det kan jo virke som om kommunen gjerne hadde sett at vi flyttet? Lørenskog står klare med åpne armer og tar nok imot oss, der bygges det faktisk et OBOS-ligaanlegg. Jeg kommer tilbake til det.

Nordre Åsen har stor aktivitet fra 1000 utøvere
Nordre Åsen har stor aktivitet fra 1000 utøvere

Skeid bruker store midler på anlegget

Området er opparbeidet av Skeid, og Skeid har gjennom årenes løp brukt et enormt antall dugnadstimer og egne ressurser på idrettsanlegget.

Om vi holder oss til dette årtusen kan man trekke fram noe av det Skeid har investert et tosifret antall millioner på i idrettsparken:

Store investeringer for Skeids regning

  • - Undervarmeanlegg med fyrhus i 2004. - Skifte av kunstgress Nordre Åsen 1 for egne midler i 2011. Gresset hadde feil, og kommunen valgte å ikke reklamere. Dermed ble Skeid tvunget til å legge det om selv. - Etablering av kunstgressbane på Nordre Åsen 2 i 2011 - Tribuner på hovedbanen, til glede for hele klubben. - Nytt undervarmeanlegg i 2019 - Oppgraderinger for spill i 2. divisjon og 1. divisjon fotball – oppgraderinger til nytte for hele klubben.

I tillegg til de store løftene er det Skeid som i praksis utfører vedlikeholdsarbeidet og sørger for en innbydende idrettspark. Vi klipper gressbanen selv da kommunen ikke prioriterer det, det er vi som har asfaltert alle hull på parkering og inne på anlegget, tatt kostnad for nye porter, reparerer gjerder osv. Alt gjort for Skeids midler, som oftest utført av våre egne dugnadsfolk.

Takken er å betale avgift til kommunen

— Daniel Strand

Takken fra Oslo kommune er at vi må betale 10 000 kroner i avgift for å få henge opp reklameskilt på banen. Det tilsvarer fra husken sånn ca. 1/3 av den årlige driftsstøtten vi får.

Men vi klager ikke, og vi ønsker gjerne å overta mer av driften vi, men mener at da må det kommunen har avsatt i sine budsjetter tilgodeses oss – på samme måte som at Sagene IF drifter Voldsløkka kunstisbane og får solid kommunal hjelp til det.

Vedlikeholdet utføres av Skeids egen dugnadsgjeng
Vedlikeholdet utføres av Skeids egen dugnadsgjeng

Idretten kommer garantert til å få mer ut av hver krone enn det Bymiljøetaten gjør.

Kanskje på tide å se nærmere på dette for fotballen også?

Helt kokos

Så over til miljøet. Sagaen om Nordre Åsen 1 tar nok ikke slutt med det første. Idrettsbyråden var ikke særlig interessert i å gjøre noe med feilkonstruksjonen på Nordre Åsen 1, og gjentok bare stadig at alt kan repareres. Vi fikk til slutt hjelp av Rødt, og med Rødt og Arbeiderpartiet fikk vi vedtak og midler til å skifte gresset.

En viktig delseier, men sagaen er ikke slutt. Kommunen har valgt «kork og kokos» som innfyll. Vi har store motforestillinger, og varslet i februar i år at dette blir problemer. Det protokollførte vi i eget møte, som du kan lese her, uten respons fra kommunen.

Nordre Åsen er hjem for A-laget og yngres
Nordre Åsen er hjem for A-laget og yngres

Gamal viser selv i Trikkeligaepisoden til at kunstgresset på Østre Greverud i Oppegård har kork og kokos. Vi har gjort våre undersøkelser, og det viser seg at Skeid nå kan påvente 1 til 1,5 million kroner i økte fyringskostnader for vinterdrift med denne løsningen. Det betyr høyere utslipp, og et negativt miljøavtrykk.

All den tid Nordre Åsen 1 har alle krav fra Miljøverndepartementet for forsvarlig bruk av gummi på plass er vi klare på at kommunens forslag har et negativt miljøavtrykk, og fører til økte kostnader for våre medlemmer.

Det er helt taust fra kommunen om hvem som tar den økte regningen. Det ender nok med at Skeid må dekke dette selv, og i neste omgang går prisene for deltakelse vesentlig opp.

Spillere som Johanne og Kristine må påregne 2500-3000 i økt spilleravgift for undervarme og drift av nye Nordre Åsen 1
Spillere som Johanne og Kristine må påregne 2500-3000 i økt spilleravgift for undervarme og drift av nye Nordre Åsen 1

Vi er spent på hvem som skal betale for stadig etterfylling av kork og kokos. Og ikke minst hvem som skal betale for ny bane når all dreneringsevne er borte etter 3-4 år.

Det blir vel ikke «gratis å spille på Nordre Åsen» da heller for Skeid.

Norges verste fotballbane?

Vi tok opp Nordre Åsen 2 i møtet med idrettsbyråden og Bymilljøetaten i nevnte februarmøte. Vi leter etter løsninger på hvordan banen kan bygges snarest mulig, og får ingen hjelp av kommunen til det. Vi sitter med rene gjetteleken på hvordan det kan løses, og det kommer fram i møtet at saken har stoppet opp hos byråden. Det er en lettere pinlig berørt byråkrat i Bymiljøetaten som ærlig må si at byråden ikke har lest Bymiljøetatens brev om saken, og at de venter på han.

Jakob har spilt i Skeid hele livet. Vi håper at generasjonene bak han får langt bedre baner.
Jakob har spilt i Skeid hele livet. Vi håper at generasjonene bak han får langt bedre baner.

Her vil jeg faktisk frikjenne Bymiljøetaten fra min kritikk som gjelder Nordre Åsen 2, de har faktisk forsøkt å komme opp med løsninger for oss, men politisk uklarhet gjør at de stopper opp i påvente av føringer.

Sitat Omar Gamal fra Trikkeligaen (57:00):

«(Jeg) har diskutert Nordre Åsen 2 med dem. Det er to alternativer. Festeavtale der de kan rehabilitere som de ønsker. Eller så er det kommunen som rehabiliterer. Så gjør de det og drifter banen. Skeid er ikke happy med noe av det. Skeid vil rehabilitere banen og at vi skal drifte. Når vi skal drifte en bane må vi bygge den selv. Det handler om lengre kostnader. Så har de løftet opp at de ønsker en bruksavtale. Det ser vi på. De har jeg svart til dem. Gjentar det svaret her. Hvis man ikke liker svaret opplever de kanskje at man ikke svarer"

Nordre Åsen 2 er helt utslitt
Nordre Åsen 2 er helt utslitt

Det Skeid behøver fra byråd Omar Gamal er en bekreftelse på at arealet skal være brukt til idrettsformål de neste 30 år. Den bekreftelsen må sendes til Kulturdepartementet slik at vi får søkt spillemidler på banen.

En festeavtale hvor både investering, drift og vedlikehold i sin helhet flyttes på Skeid på et anlegg kommunen fortsatt skal eie ser ikke vi på som en god løsning. Om det er andre måter å komme i mål på dette på må idrettsbyråd Gamal lete etter løsninger sammen med Skeid.

En start kan være å svare på våre eposter fra mars i år. Disse kan leses her.

Vi er som sagt åpne for å lytte til alternativer vi – men da må faktisk idrettsbyråden lete etter løsninger. Det kan ikke være opp til gjettelek fra Skeids side.

Utvikling av Nordre Åsen Idrettspark

Så det store prosjektet vårt. Vi søkte i 2019 om å få overta tomta dagens klubbhus ligger på for å utvikle hele idrettsparken videre. Vi har fått et muntlig nei til det av idrettsbyråd Gamal, uten begrunnelse utover en kommunaldirektør som sa «vi har ikke så lyst». Den skriftlige søknaden står fortsatt ubesvart.

Utvikling av Nordre Åsen Idrettspark skal skape et møtested både for fest og hverdag. Idrettsparken skal bli et sted å være.
Utvikling av Nordre Åsen Idrettspark skal skape et møtested både for fest og hverdag. Idrettsparken skal bli et sted å være.

Men vi gir ikke opp, det ligger ikke i vår natur. Det er heller ikke nødvendig å dra til studietur i Tyskland for å finne løsninger, vi kan ta 300-bussen til Lørenskog. Kommunen som nå bygger et splitter nytt idrettsanlegg på Rolvsrud, finansiert av eiendomsutvikling.

Her har kommunen spilt på lag med Lørenskog IF, solgt ubenyttet areal rundt banen, og overskuddet fra tomtesalget går i sin helhet til nytt klubbhus og nye baner. Alt i kommunal regi.

Nye Rolvsrud i Lørenskog. (foto: AF Gruppen/Lørenskog IF)
Nye Rolvsrud i Lørenskog. (foto: AF Gruppen/Lørenskog IF)

Vi jobber nå, inspirert av måten Lørenskog kommune og Lørenskog IF fant løsninger sammen, med å utarbeide tilsvarende planer for Nordre Åsen.

Her ligger det en gevinst for fellesskapet på 100 til 150 millioner kroner, som samlet vil gi langt flere kvadratmeter til idrettsformål enn vi har i dag. Her kan vi kanskje også løse flere saker i behovsplanen, og oppfordrer alle med gode ideer til dette om å kontakte oss.

Vi ser ingen nedside og tapere i en slik sak.

Kanskje idrettsbyråden vil være med oss på studietur til Lørenskog? Vi vil jo helst slippe å flytte dit for å spille kampene våre fra 2023 av.

I mellomtiden får vi finne ut hvor høyt «idrettsbyråd-tillegget» skal bli på spilleravgiftene for 2023 når økte driftskostnader skal inn.

Annonse fra Obos-ligaen: