Hvordan har vi hatt det i 2020?

Trivselsundersøkelsen for barna er klar.

Annonse:

Skeid skal være den beste klubben i Oslo å vokse opp i.

Det er det vi strekker oss mot. For å få til det må vi hele tiden utvikle oss videre, men basert på reell viten og kunnskap om hvor vi faktisk befinner oss.  “Sånn har vi det i Skeid” er en årlig undersøkelse som gir oss verdifull innsikt om hvordan barn og foreldre opplever å være en del av klubben. 

Undersøkelsen er sendt til foreldrene til samtlige Skeid-barn i årgangene 2008 – 2012.

De foreldrene som har flere enn et barn i barnefotballen i Skeid ble bedt om å svare ut fra sitt eldste barn. 166 av dere svarte på undersøkelsen. Tusen takk til dere alle!

Undersøkelsen omhandler disse områdene:

Trivsel
Kommunikasjon, dugnad og betalingsløsninger
Aktivitet
Skeidakademiet (kun for de som har barn i Akademiet)

Dette er tredje året vi gjennomfører undersøkelsen. Vi er utrolig glade for å kunne si at vi fremdeles scorer veldig bra på mange av de viktigste punktene – faktisk er det god framgang siden i fjor på flere områder. 2020 har vært et merkelig år og aldri har nok fotball betydd så mye for barna.

Så vet vi at mye fremdeles er ugjort, sånn vil det alltid være. Skeid er en klubb drevet av mange frivillige og noen få ansatte. Men blir vi mange nok som løfter i flokk kan vi få til det utroligste for barna i nærområdet vårt. Vi er på god vei!

Sa sa sa, og god lesning

Annonse: