Hvordan har ungdommen hatt det i 2020?

Trivselsundersøkelsen for ungdom er klar

Annonse:

Skeid skal være den beste klubben i Oslo å vokse opp i. Det er det vi strekker oss mot. For å få til det må vi hele tiden utvikle oss videre, basert på reell kunnskap om hvor vi faktisk befinner oss nå.  Med «Ung i Skeid» forsøker vi å finne ut mer om hvordan spillerne våre i alderen 13 – 19 år opplever å være en del av Skeid. På et overordnet nivå.

Dette er andre året vi gjennomfører denne undersøkelsen. Vi har stilt ungdommene spørsmål om trivsel og miljø, i tillegg til selve fotballaktiviteten med treninger og kamper. 

Vi sendte undersøkelsen til foreldrene til samtlige Skeid-ungdommer i årgangene 2001 – 2007. De ble bedt om å sørge for at spilleren selv svarte på undersøkelsen. 

I en utfordrende tid, ser det ut til at ungdommen har det bra i Skeid, tross alt.

Mens vi venter på åpning av fotballen igjen, Sa Sa Sa og god lesning

Annonse: