Hva skjer med den nye banen på Nordre Åsen?

Viktige avklaringer om hvordan vi skal få på plass en fullverdig OBOS bane på Nordre Åsen (NÅ) er nå gjort, så her kommer en orientering.

Annonse:

Skeid er nå byggherre for det nye lysanlegget og Bymiljøetaten er byggherre for omlegging og utvidelse av banen. Skeid har finansieringen på plass for det som skal gjøres i 2019. Prosjektet vil fullføres i 2020.

Den største utfordringen har vært trangheten på NÅ. Derfor må de store fundamentene for nye lysmaster på vestsida være etablert før banen er ferdig. Når den står ferdig vil det ikke være plass til å komme inn på den sida med store maskiner. Derfor er det et være eller ikke være. Hvis vi ikke får disse fundamentene på plass nå, vil vi mest sannsynlig aldri få det og arbeidet med å gjøre NÅ klar for OBOS-liga spill må stanses. Vi kan heller ikke regne med å få spille på Intility i årene som kommer. Den er etter NFFs regelverk allerede fullt belagt. Nærmeste godkjente bane er da Kadetttangen ved Sandvika eller Strømmen.

Hvorfor har vi hatt forsinkelser?

Det er ikke mulig med en tradisjonell masteløsning med fire master, ett i hvert hjørne. I stedet er det laget en løsning med to 22,5 meter master på hver kortside og to 33,5 meter master på hver langside. Den løsningen ble klar og godkjent i møte med NFF 13. mai.

Løsningen må godkjennes av plan- og bygningsetaten (PBE), og arbeidet med fundamentene kan ikke starte før slik godkjenning foreligger. Så fort løsningen var klar ble det sendt ut nabovarsel. Det er fjorten dagers svarfrist på den. Ingen naboer hadde innsigelser. Deretter ble det sendt søknad til PBE, nå med behandlingstid 3 uker.

Den søknaden kom av gårde tre uker etter planen fordi det seint i mai viste seg at BYM og deres entreprenør ikke kunne samordne seg for å ta inn Skeids lysprosjekt i sitt arbeid. Etter noe arbeid med å løse opp i dette måtte Skeid finne ny entreprenør. Det er funnet og søknaden til PBE kom av gårde tre uker etter opprinnelig plan. Da måtte vi hente inn ny entreprenør og det utsatte forsendelsen til PBE med tre uker.

Etablering av de to vestre fundamentene vil ta tre uker. Da kan Skeid trekke seg ut av byggeområdet for omlegging og utvidelse av banen. BYM og deres entreprenør kan nok starte sitt arbeid noe tidligere, men igjen en forsinkelse. Det arbeides nå med en framdriftsplan for alle deler av prosjektet.

Det er ikke realistisk å forvente at baneprosjektet vil være ferdig før i slutten av september. Dette er ingen god situasjon. Med mer forhåndskunnskap om hva dette krevde kunne kanskje noe tid vært tatt inn. For klubbens utvikling er det avgjørende å få det hele på plass. Det blir til en kostnad som vi håper skal vise seg verdt det når alt er ferdigstilt.

Det vil bli informert når resultatet av behandlingen til PBE foreligger 18 eller 19 juli.

Tarald Rohde

Annonse fra Obos-ligaen: