Gratis keepertreningstilbud i høst

Vil du teste deg som keeper?

Annonse:

Oslo Idrettskrets har i sommer støttet tiltak for aktivisering av barn og unge i en vanskelig periode for hele samfunnet. Dette ønsker de å fortsette med i høst, og i den forbindelse inviterer Skeid til gratis keepertreninger i høst for barn og unge i alderen 10 til 19 år. Det er ikke et krav om lang erfaring som keeper, og det vil bli delt inn i grupper etter alder og erfaring. Det er begrenset med plasser, og det er derfor førstemann til mølla som gjelder.

Keeperrollen i fotball er ofte en rolle som kan havne litt i skyggen, og derfor ønsker vi å skape god aktivitet og læring knyttet til denne rollen.

Sportslig ansvarlig for tilbudet er Robert Legrand, som vil bruke sin lange erfaring fra toppfotballen til å hjelpe unge keepere til å få den aktiviteten de ønsker. Rob har vært keepertrener på Skeids A-lag siden 2014, og vil ha ansvaret for at øktene blir gode både for de eldre og erfarne, og spillere som er nye i keeperrollen.

Det sportslige innholdet vil bestå av teori, praksis, og fysisk trening tilpasset keeperrollen. Gruppeinndeling vil gjøres på bakgrunn av alder og nivå. Vi ønsker å skape et godt og trygt miljø for keeperne i vår bydel!

Påmelding er åpent for alle keepere som ønsker å delta, og er gratis i perioden frem til nyttår. Det vil holdes økter på søndager kl 10-11:30 på Nordre Åsen, fra 25. oktober til 13. desember. 

Påmelding gjøres her: https://www.superinvite.no/#/invitation/03b92cd507ff5870df0db7f074728830

Spørsmål?

Annonse: