Gass må inkluderes i energistøtten

Energikostnader til himmels uten støtte

Annonse:

Skeid varmer opp Nordre Åsen 1 med gass, noe vi har gjort siden kunstgressbanen ble åpnet på midten av 2000-tallet. Dette har vært en relativt rimelig og energieffektiv oppvarmingsform, hvor særlig vår banemann Eivind Skjolden har styrt anlegget på en god måte og gitt oss et lavt forbruk sammenlignet med en del andre gassdrevne baner.

Normalt har vårt forbruk i kroner og øre de siste vintrene vært mellom 300-500.000 kroner, avhengig av temperatur og litt varierende gasspriser. Dette har vært basert på naturgasspriser rundt 20 euro per megawattimer. Vi har i august sett priser på over 350 euro per megawattimer, og vi frykter kostnadene til den kommende vinteren.

Skyhøye energipriser

Bakteppet er naturligvis godt kjent for alle, og myndighetene har laget en strømstøtteordning for idrettslag der gass er utelatt fra støtteordningen. Det rammer uhyre skjevt, og idrettslag som tilfeldigvis har gass som fyringsform vil måtte risikere å stenge sine anlegg i vinter. 

Alternativet er å øke deltakerprisene vesentlig for å dekke inn det som i verste fall kan bli store sekssifrede om ikke millionbeløp i økte kostnader. Den regningen må på et vis dekkes inn.

Samtidig håver stat og kommune inn store ekstrainntekter på energi, og i likhet med KFUM kan vi ikke skjønne at energistøtte til idretten som også innlemmer gass vil ha særlig store ringvirkninger for samfunnet hva gjelder inflasjon og rente.

"Miljøbanen" ekstra utsatt

En faktor vi frykter ekstra i Skeid er at vår nye "miljøbane" med kork og kokos som innfyll vil kreve enda mer energi til oppvarming enn den forrige banen vår. Erfaringstall fra en annen bane tilsier tre ganger så høyt forbruk i kroner og øre sist vinter, og regningen vil derfor kunne bli skyhøy på Nordre Åsen om vi holder anlegget i gang.

Det at vi ble påtvunget et innfyll mot vår vilje skulle Byråd Omar Gamal sørge for ikke fikk merkostnader for Skeid, men vi har ikke fått svar på vårt brev til byråden om dette sendt 22.06.2022.

Konsekvensene kan bli store. 

Vi oppfordrer både Oslos politikere og ikke minst regjeringen om å snu i denne saken og innlemme gass i den eksisterende støtteordningen. 

Annonse fra Obos-ligaen: