Et helt år med et helt Skeid

Skeid Media har satt seg ned med vår daglige leder Daniel for å oppsummere et helt år med et helt Skeid. Daniel kom til klubben i september 2018, midt i sluttspurten for årsmøtet hvor Skeid og Skeid Fotball skulle slås sammen.

Hvordan var det å komme til et Skeid som utenfra kanskje framstod lite harmonisk, med en stor debatt og interesse rundt sammenslåingen?

Det var en veldig hektisk, men for min del gikk selve sammenslåingen såpass raskt at jeg ikke rakk å tenke så mye over det. Bakgrunnen for det kjente jeg ikke så mye til, så for min del handlet det kun om å løse det strukturelle rundt selve sammenslåingen. Avvikling av selve årsmøtet og nødvendig formalia i etterkant. Det var viktig at selve prosessen foregikk ryddig, slik at man i etterkant kan si at det ble gjort på en ordentlig måte. Det tror jeg vi fikk til på en god måte.

Hvordan synes du selv at sammenslåingen har gått?

Det var utfordrende i starten. Selv om klubbene utad ble oppfattet som én, så var det jo to ulike idrettslag som ble slått sammen til ett. Det har vært mye arbeid for å få dette til å fungere, men i det store og hele har det gått bra. Jeg har ikke ment så mye om bakgrunnen for dette da jeg er litt historieløs, men det er viktig for Skeid å ha et sterkt a-lag og ved å være én samlet klubb tror jeg vi som fellesskap har et større eierskap til det. Vi må ikke glemme at vi driver med en konkurranseidrett, og at drivkraften og drømmene til veldig mange av utøverne våre er å nå høyest mulig nivå. Arbeidskravene som settes fra A-laget forplanter seg nedover, og gjør at vi som klubb må jobbe godt fra Velkommen Til Fotball og hele veien opp. Så bør vi på sikt få et seniorlag på litt høyere nivå også i damefotballen. Skeid er tross alt en stor klubb på jentesiden også.

Ellers er spesielt dugnadsinnsatsen i år helt fenomenal rundt A-laget, og vi har etter hvert klart å få på plass et godt arrangement. Her har foreldre, Skeid Eldres og resten av gjengen tatt utfordringene på strak arm og levert gode arrangementer på OBOS Idrettspark Nordre Åsen og etter hvert Intility. Vi har jo snart bikket 200 000 kroner i kioskomsetning, og dette er penger som går tilbake til barne- og ungdomsavdeling vår. Hele klubbdriften henger sammen, og det er viktig. Det viser jo for eksempel avtalen med WANG Ung og WANG Toppidrett, som har kommet på plass nettopp for vi har et sterkt spillerutviklingsmiljø rundt et A-lag med stor grad av egenutviklede spillere.

Sportslig har det svinget for A-laget, fra opprykk i fjor til nedrykksstrid i år. Noen tanker om det?

Jeg føler ikke at jeg var en del av opprykks-sesongen, der kom jeg mest inn som en tilskuer på tampen av sesongen. I år har jeg mer eierskap til det, nå er jeg en del av klubben. Det er selvfølgelig tungt at vi ligger så langt nede, men vi er tross alt et nyopprykket lag og ingen forventet at vi skulle kjempe i toppen. Ut ifra midler og forutsetninger, med brorparten av sesongen på en bane vi ikke trener på, ligger vi kanskje der vi burde ligge? Men jeg er fryktelig imponert over Tom og Morten. Vi har fått noen smeller i år, en del skyldes nok at vi er en urutinert klubb uten relevant erfaring på nivået. Det har de to sammen med resten av støtteapparatet og spillergruppa løst uten å mukke. De har ikke klaget én gang på banesituasjon, treningshverdag eller andre faktorer vi ikke får gjort noe med.

Så er det jo veldig artig at vi har klart å få med så mange nye samarbeidspartnere i år. Her har det blitt jobbet godt av mange, spesielt Knut Meiner og Trond Bjerke. Mange av bedriftene er store, seriøse og nasjonale merkevarer som ser verdien av det arbeidet vi gjør fra topp til bredde, og vi jobber godt for å levere bra tilbake til dem. Forhåpentligvis blir alle med oss i mange år, og hjelper oss å bygge klubb framover.

Men Skeid er mer enn bare A-laget. Hva er status i de yngre rekkene våre?

Jeg er imponert over det sportslige nivået i klubben. Barnefotballmodellen har økt treningsmengden mye, og den sportslige kvaliteten på Akademiet er høy. Grunnlaget som Morten Kampevold la inn igjen til oss er meget bra, og Ole Rose og hans stab har fått et godt utgangspunkt til å videreutvikle det. Så har vi veldig mange engasjerte ressurspersoner i barnefotballen, og vi er heldig som har så mange som står på så mye. Det er vanskelig å trekke fram enkeltpersoner, for da utelater man så mange andre som gjør en god jobb. Men dere vet hvem dere er, og dere gjør en fenomenal jobb med å drifte tilbudet i barnefotballen. Det er viktig å huske på at barnefotballen er tilnærmet kun foreldredrevet, og at kvaliteten og innholdet skapes av foreldrene selv. Og det innholdet som skapes er stort sett veldig, veldig bra. Det så vi i fjorårets trivselsundersøkelse, og det ser vi i årets undersøkelse som er mye lik den fra i fjor.

I ungdomsfotballen jobbes det også godt, hvor spesielt jenter 2005 og gutt 2003 har oppnådd veldig gode sportslige resultater. Men det er mange måter å måle suksess på, det ene er sportslige oppnåelser, men vel så viktig er trivsel og mestring for enkeltindividet. Vi skal bli flinkere til å løfte fram andre prestasjoner enn bare de sportslige. Her blir også ungdomsundersøkelsen vi setter i gang i oktober viktig for å gi oss tilbakemeldinger på hva vi holder på med.

Hvordan er din arbeidshverdag

Jeg synes vi sammen har tatt mange steg i riktig retning. Jeg ønsker å få jobbet mest mulig overordnet, altså heller løse de strukturelle utfordringene og årsaker framfor symptomer, for å si det litt enkelt. Framfor å jobbe 1 til 1, og svare hundre eposter med det samme spørsmålet har vi laget Skeidpedia, som er et viktig verktøy for lagledelse og administrasjon, hvor vi samler mest mulig av nyttig info. Det er gjort mange små og store grep for å jobbe nettopp med strukturen i klubben, som samlet skal gi oss en bedre klubb. Vi har for eksempel fått gode betalingsrutiner. Vi er strenge på frister og innkreving, noe som gjør at vi har veldig lave beløp utestående til enhver tid. Så avdekker vi dem som behøver hjelp, og ordner det for dem.

Ellers er det mye som beveger seg i riktig retning. Liv Grethe og dugnadskomiteen har løftet dugnadsarbeidet opp på et høyere nivå, som gjør at vi får satt det i system. Det blir dermed lettere å vite tidlig hva som forventes fra de enkelte medlemmer. Med egne dugnadsansvarlige på hvert lag har vi i år gjennomført langt flere dugnadstimer enn før. Se bare til hvor mange som tok i et tak i vinter på tribunemontering, og driften av kioskene på A-kamp.

Jeg merker også at det er litt mer ro i klubben nå, enn for et drøyt år siden. Vi har gjort mange forandringer i år, og forandring kan ofte føre til litt uro. Men jeg tror nok de fleste ser at det jobbes godt, og at vi er en klubb i god utvikling.

Når jeg først har anledning vil jeg også trekke fram at det er viktig samspill her, med mye gode innspill fra trenere og lagledere.

Vi avslutter med at ordet er fritt. Er det noe du ønsker å trekke fram?

Jeg vil gjerne takke all de flotte menneskene i klubben som gjør dette til en utrolig givende arbeidsplass. Jeg gleder meg faktisk til å gå på jobb hver dag, og det skyldes ikke minst kollegaene på kontorhuset. Simen, Espen, Ole og vår nye praktikant Sindre er alle samvittighetsfulle, dyktige og hardtarbeidende og skal ha mye av æren for at vi beveger oss framover hver dag. Jeg håper og tror at medlemmene ser hvilken innsats de legger ned for fellesskapets beste, og at dere er rause nok til å skryte av dem når det fortjenes. Jeg skal ikke legge skjul på at det innimellom kan være tøft og utfordrende å jobbe i Skeid, men med disse gutta på kontoret sitter praten og humoren løst. Jeg er veldig takknemlig over å ha såpass gode medarbeidere.

Ellers en stor takk til alle som har tatt godt imot meg i Skeid, og jeg gleder meg til å stå på videre for klubben. Vi har tross alt en lys framtid med mange muligheter, ikke minst med byggeplanene på Nordre Åsen!

Annonse fra Obos-ligaen: