Ekstraordinært årsmøte

27.11.2019 kl. 18:00

Styret har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte 27.11.2019 kl. 18:00. Jf. Loven § 17 kalles ekstraordinært årsmøte inn med 14 dagers varsel. Innkallingen tilkjennegis på Skeid.no.

I etterkant av årsmøtet avholdes medlemsmøte med informasjon fra styret til medlemmene, samt anledning til å stille spørsmål til styret. Foreløpig budsjett for 2020 presenteres på medlemsmøtet.

Vi setter pris på om du registrerer deg her slik at vi har en formening om antall deltakere.

Sakliste

Sak 1. Styret ber om fullmakt til å skifte revisjonsselskap. Bakgrunn for bytte av revisor redegjøres for på årsmøtet.

Forslag til vedtak: Forslaget godkjennes.

Sak 2. Valgkomiteen ber om fullmakt til å supplere styret med 1 medlem da et styremedlem har valgt å fratre i sin periode.

Forslag til vedtak: Forslaget godkjennes.

Sak 3. Opprettelse av skolefond. 10 % av Skeids netto overgangsinntekter avsettes til et spillerfond som skal dekke deltakelse på WANG for utøvere som har behov for støtte. Se vedlagt presentasjon som saksunderlag.

Forslag til vedtak: Forslaget godkjennes, styret kommer tilbake med retningslinjer for spillerfondet på det ordinære årsmøtet for 2020.

Medlemsmøte

Saker til medlemsmøtet:

  • Status overtakelse av anlegget og byggeprosjektet.
  • Status på rehabilitering av Nordre Åsen 1.
  • Budsjettutkast 2020.
Annonse fra Obos-ligaen: