Digitalt årsmøte avholdt

Godt oppmøte

Annonse:

På torsdag avholdt Skeid tidenes første digitale årsmøte i vår 106-årige historie. 

Her kan du lese årsmelding om hva vi gjorde i 2020

Godt oppmøte

Det var nærmere 30 deltakere på årets årsmøte, noe som er flere enn Skeid har hatt på de siste foregående års fysiske ordinære årsmøter. Ettersom det ikke var noen innkomne forslag var det heller kanskje ikke de store sakene som engasjerte. Allikevel var det hyggelig å se "nye fjes" på den digitale skjermen.

- Vi skal se om det kan la deg delkombinere med digitalt oppmøte for de som ønsker det, og fysisk deltakelse for de som kanskje ikke er like fortrolig med teknikken. Det var jo noen "faste travere" vi savnet i år når møtet ble digitalt, forteller teknisk arrangør Daniel Strand til Skeid.no.

Nettopp deltakelse på årsmøtet er viktig for styret i klubben, og bakgrunnen for ønsket om å nedjustere prisen på medlemskontingent.

- Vi er glad for at årsmøtet vedtok de nye satsene på medlemskontingent, hvor det nå koster bare 50,- kroner for foresatte å melde seg inn, sier styreleder Jørgen W. Bjerke til Skeid.no.

Kontinuitet i klubbens valgte organer

Valgkomiteens innstilling inneholdt ikke mange endringsforslag, og samtlige foreslåtte posisjoner ble valgt uten motkandidater.

Merete J. Orholm trer nå ut av styret, men fortsetter i anleggskomiteen som jobber for overtakelse av eiendommen på Nordre Åsen.

- Merete gir seg nå i styret, og jeg vil gjerne takke henne for glimrende innsats de to foregående årene. Hun har vært en viktig bidragsyter, og det skal hun fortsette å være i anleggskomiteen, sier Jørgen.

Inn kommer Ann-Cathrin Nyberg, for mange i Skeidmiljøet kjent som "AC". Leder i valgkomiteen Ivar Eriksen er godt fornøyd med at AC ønsker å bidra for Skeid framover i styret. 

I kontrollutvalget er Helge Vilhelmsen nytt medlem. Helge har tidligere bidratt i mange ulike verv i Skeid.

Trygg økonomi og vekst i antall utøvere

Fra Kontrollutvalget høstet styret og administrasjonen ros. Erik Hansen som ledet komiteen kunne fortelle at det var nedlagt et imponerede arbeid i 2020, hvor klubbens økonomiske stilling faktisk ble styrket, men ikke minst at antall utøvere økte gjennom året.

- At antall utøvere øker er vi veldig glad for, og det skal mange trenere, lagledere, dugnadsansvarlige og andre ha stor ros for, fortsetter Jørgen.

Årsmøtet ble ellers gjennomført på rekordtiden 59 minutter. Vi har ikke noen offisiell statistikk på dette, men inntil noen motbeviser dette må årets møte være Skeidhistoriens raskeste! 

- Vi savnet litt dynamikken det har å faktisk møtes, og det ble jo få innspill denne gangen der vi satt bak hver vår skjerm og kamera. Men vi får også tolke det til at medlemmene er fornøyd med jobben som er gjort, og at de har tillit til det som skal komme, avslutter Jørgen.

Oversikt over valg

Styret:

Leder: Jørgen W. Bjerke
Nestleder: Jo Andreas Gundersen
Medlemmer: Tarald Rohde, Roar Iost, Marianne Henriksen, Ann-Cathrin Nyberg, Steinar Sæthre

Valgkomiteen:

Leder: Ivar Eriksen
Medlemmer. Thomas Antonsen, Elisabeth Anker

Kontrollutvalget:

Helge Vilhelmsen, Erik Hansen, Haakon Larsen

Bandyutvalget:

Leder: Helge Holter
Medlemmer: Astrid Sønstevold, Henrik Larsen, Anders Kogstad, Tobias Svendsen

 

Annonse: