Byråd på befaring

Denne uka fikk Skeid besøk av byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal.

Annonse:

Skeid inviterte byråden på besøk for å snakke om anlegget på Nordre Åsen, både for å la han se dagens anlegg og for å lære mer om hvilke planer som foreligger på anlegget vårt.

fba9c5558f41515b1194f448d4f5974b
Det nye håndtrykket

Innblikk i hverdagen

Byråden fikk hilse på flere i Skeid, og ansvarlig for omvisningen på anlegget var sportssjef for barnefotballen Ole Rose.

- Vi har rett og slett for få brukstimer i året, ut ifra dagens behov og forventet behov i framtiden. De som allerede er i Skeid ønsker å trene enda mer, mens vi har venteliste på å få være med i enkelte årganger på grunn av plassproblemer forteller sportssjef Ole Rose under befaringen.

3d9cf9759b551432f7c62ad5b5a70b24
Ole Rose fortalte om hverdagen i Skeid

Med nærmere tusen fotballspillere i klubben er behovet stort for et mer tidsriktig anlegg med både flere og bedre fotballflater.

Utfordrende banesituasjon

Det er ikke til å legge skjul på at vi har utfordringer med banene på Nordre Åsen. Det kan raskt oppsummeres med trøbbel på Nordre Åsen 1 på grunn av reklamasjonsarbeidet, Nordre Åsen 2 som er i en særs dårlig forfatning og de vedvarende problemene med drenering og lysforhold i Muselunden. Heldigvis har gressbanen fått et oppsving i år, men med vår underdekning av banetid er dessverre gressbanen dårlig utnyttet som flate da brukstiden gjennom året totalt sett er for kort.

Nordre Åsen 1 har vært problematisk lenge
Nordre Åsen 1 har vært problematisk lenge

Skeids ønsker for anlegget

Som vi tidligere har lagt fram på åpent møte for våre naboer og pressen ønsker Skeid å overta eierskapet og med det utvikle anlegget videre.

Tarald Rohde leder Skeids prosjektgruppe som arbeider med anleggsprosjektet.

- Vi har søkt kommunen om å få ta over tomten, og med det ta ansvaret for drift og utvikling på anlegget. Sammen med OBOS vil vi bygge nytt klubbhus, næringsareal og boliger. Det vil frigjøre nærmere 100 millioner kroner som skal investeres i anlegget forteller Tarald.

Mye aktivitet denne ettermiddagen
Mye aktivitet denne ettermiddagen

Med de nåværende fasilitetene har vi ikke gode nok forhold for våre mange utøvere.

- Vi ser rett og slett ikke andre muligheter til å få utviklet anlegget. Vi må utnytte dagens flater bedre, og blant annet vil vi med å bygge om gressbanen til kunstgress med undervarme og lys vesentlig øke antall brukstimer fortsetter Tarald.

En møteplass

Skeid ønsker også at anlegget i en større grad skal bli en møteplass hvor nærmiljøet samles. Et nytt klubbhus med bedre forsamlingsareal skal bli et sted å være, framfor at man kommer rett til økt for å så dra igjen.

- Vi ser at mange kommer rett til økta, og så drar de rett hjem. Vi tror at et idrettslag framover må i enda større grad bli en møteplass, et sted å være og at vi med det både kan få flere utøvere, men ikke minst beholde utøverne våre lenger sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Skisse av prosjektet (foto: Vårt Oslo)
Skisse av prosjektet (foto: Vårt Oslo)

Skeid understreker også at i det foreslåtte prosjektet holder vi oss strengt innenfor de areal vi har hatt tilhold på siden 1947.

- Det er presedens i Oslo for tomteoverføringer fra kommunen til idrettslag, og siden vi holder oss helt innenfor nåværende tomtegrense kan vi ikke se at prosjektet er til ulempe for noen. Tvert imot er prosjektet i tråd med Oslos strategi om fortetting rundt trafikale knutepunkt, samt en satsing på idretten ved å oppgradere et nå ganske utslitt anlegg. Dette er ikke noe stadionprosjekt for elitefotball, men en satsing på nærmiljøet og aktivitet for barn og ungdom forteller Tarald videre.

Avsluttet med kaffe og vafler

Skeid kan vafler
Skeid kan vafler

Som seg hør og bør når man er på besøk hos et idrettslag ble møtet avsluttet med kaffe og vafler på klubbhuset. En stor takk til Ivar og Trond som disket opp!

Ivar svingte seg på kjøkkenet
Ivar svingte seg på kjøkkenet

Skeid ser fram til å fortsette samarbeidet med kommunen om tomteoverdragelsen, og håper på velvilje blant våre folkevalgte slik at vi kan komme videre med prosjektet.

Trond var vertskap for anledningen
Trond var vertskap for anledningen

 

Annonse: