Årsmøte i mars

Årets årsmøte avholdes 04.03.2021 kl. 19:00

Annonse:

Styret innkaller med dette til årsmøte den 04.03.2021 kl. 19:00.

Sted: klubbhuset eller Teams (nettmøte).

Vi ber om forhåndspåmelding

På grunn av den pågående pandemien, og skiftende tiltak i Oslo, vil møtet kunne bli avholdt digitalt. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Vi ønsker å avholde møtet på klubbhuset, men om vi får flere påmeldte enn det som er tillatt samlet innendørs vil møtet bli avholdt digitalt på Teams.

Alle som ønsker å delta bes derfor om å registrere seg innen 25.02.2021 kl. 23:59 

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Er du usikker på om du kan delta er det bare å melde deg på, det er ikke krav til at du møter om du melder deg på.

Info om teknisk løsning

Hvis møtet avholdes digitalt sendes info om den tekniske løsningen, med lenke til Teams ut på epost sammen med årsmøtepapirene.

Forslag, spørsmål, benkeforslag mv. bør sendes inn på forhånd

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18.02.2021 til [email protected] eller Lofthusveien 1B 0488 Oslo. 

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Disse sendes ut på epost til de påmeldte.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Skeid i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Skeid. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Ved forhåndspåmeldingen sjekkes status for medlemskontingent.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Skeids lov.

Dette sendes til epost [email protected]

---

Vel møtt!

Annonse: