Årsmøte gjennomført

Vi takker av og ønsker velkommen

Annonse:

Foto: Arkiv fra styremøte i 2021

På tirsdagens årsmøte hadde vi hele 85 deltakere, som er størst oppmøte siden sammenslåingen av Skeid og Skeid Fotball i 2018. De frammøtte fikk orientering om styrets arbeid, det store løftet på anlegget i året som var og litt om planer som kommer. Særlig eiendomsprosjektet vårt er av stor betydning for klubbens muligheter i året som kommer.

Endringer i styret

Mangeårig styreleder Jørgen W. Bjerke (i midten) varslet valgkomiteen om at denne perioden ble hans siste. Jørgen har vært styreleder i hele syv år sammenhengende, som faktisk er lengst i fredstid for klubben vår. Marianne Henriksen ble med i styret i 2020 etter en kort pause i 2019, og ønsket også å fratre etter flere års innsats for Skeid (Vi kommer tilbake til dem senere i en annen sak).

Jo Andreas Gundersen (til høyre for Jørgen) ble valgt som ny leder, mens Steinar Sæthre tok gjenvalg. Nye inn i styret er Karoline Nilsen Skeid (etternavnet er legitimt, og ikke tatt på grunn av vervet) og Iram Ali. Roar Iost tok steget opp som menig medlem og er ny nestleder.

Ellers fikk Bandyens forslag om å jobbe videre for kunstis på Nordre Åsen støtte (trolig gressbanen som plassering) og styret fikk et oppdrag om å utrede mulighetene for futsal i klubben.

Jo Andreas Gundersen

Jo Andreas, eller JoA som han kalles, kom inn i styret i forkant av 2020-sesongen, og har vært nestleder siden den gang. Hans meritter på banen for Skeid er godt kjent for våre mange tilhengere, og trenger trolig ingen nærmere presentasjon. På selve årsmøtet fortalte JoA forsamlingen om hans tid i Skeid, hvor mye klubben har betydd for han i hans oppvekst og ikke minst at han ønsker å jobbe for et godt tilbud for alle slik at de får samme muligheter han en gang i tiden fikk.

Vi ønsker dem alle hjertelig velkommen i sine respektive verv og lykke til i deres arbeid for klubben framover.

 

Annonse: